Broedseizoen bijna van start

Foto: Publiek domein

Vanaf half maart gaat het broedseizoen van start. Veel natuurgebieden en weilanden zijn dan tot en met juni niet toegankelijk voor publiek.

In Nederland bepaalt de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die periode en het vernielen van het nest behoren tot de verboden activiteiten. Het broedseizoen is geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort en verstoring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal. Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de praktijk verschilt de broedperiode per soort vogel tussen half maart en half augustus. Om (weide)vogels in alle rust te kunnen laten broeden worden veel gebieden tijdelijk afgesloten voor publiek. Bij ingrepen als bomenkap moet echter met de werkelijke, precieze situatie rekening worden gehouden. Veelal is een vergunning van de gemeente nodig.

Een paar tips tijdens het broedseizoen:
– De gemarkeerde klompenpaden bieden alternatieve wandelroutes tijdens het broedseizoen. Wél genieten van de landelijke rust en toch geen verstoring van het broedseizoen.
– Houdt uw hond aangelijnd als u deze uitlaat in het buitengebied, zodat de hond niet een weiland in kan rennen. Uiteraard kan de hond in een losloopgebied wel los lopen.
– Volg een mini-cursus veldwerk van de Natuuracademie Weidevogels in het broedseizoen.
– Een boom kappen? Check even bij de gemeente Amersfoort of u een kapvergunning nodig heeft.

Reacties