19 hectare nieuwe natuur in de Melksteeg

Foto: Pixabay

De eerste fase in de ontwikkeling van natuurgebied Melksteeg in Soest is vandaag gestart. Melksteeg is een natuurcompensatiegebied van 19 hectare die de ecologische verbindende schakel gaat vormen tussen het natuurnetwerk van de Utrechtse Heuvelrug en de natuurzone langs de Eem en Landgoed Coelhorst. De inrichting van Melksteeg is opgedeeld in twee fasen en wordt in opdracht van gemeente Amersfoort uitgevoerd.

Voor fase één wordt een gebied van 4 hectare, tussen de Eem en de A.P Hilhorstweg, ingericht tot natuurgebied. Het gebied wordt beplant en er komen loopvlonders, heuvels en een dam zodat er door het gebied gewandeld kan worden. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 1 mei 2023. Voor fase twee geldt een bestemmingsplanwijziging van 15 hectare agrarische grond naar natuur. De start voor de bestemmingsplanwijziging is in het eerste kwartaal van dit jaar. De werkzaamheden in het gebied volgen in het najaar. 

Bos- en natuurcompensatie

Het aaneengesloten natuurgebied komt uit de compensatieverplichting van de gekapte bomen die door voorbereidende werkzaamheden voor de Westelijke Ontsluiting waren gekapt en de compensatie van bos en natuur vooruitlopend op de reconstructie Knooppunt Hoevelaken. De aanleg van de Westelijke Ontsluiting gaat niet door. Wel zullen er aan de Westkant van Amersfoort verschillende verbeteringen komen voor fietsers en voetgangers. Een voorstel hiervoor volgt binnenkort. Door de aanpassing van het plan worden vele bomen niet gekapt, die in het eerdere voorstel wel hadden moeten wijken voor de aanleg van de weg.

Wethouders Johnas van Lammeren (leefomgeving) en Tyas Bijlholt (mobiliteit) zijn blij met de start van de aanleg van het natuurgebied. “De 19 hectare nieuwe natuur in de Melksteeg helpt bij de duurzame versterking van het natuurnetwerk in onze regio, de biodiversiteit en het groene landschap. Door het aanplanten van inheemse planten en boomsoorten wordt de biodiversiteit vergroot en het gebied robuuster gemaakt voor de effecten van klimaatverandering.”

Natuurbeheer

De bestemming van de gronden wordt gewijzigd van agrarisch naar natuur. Amersfoort heeft in 2022 19 hectare grond verkocht aan Soest die hiermee naast het eigendom van de gronden, ook de verantwoordelijkheid voor het langjarig en hoogwaardig natuurbeheer krijgt.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen