Amersfoortse coalitie presenteert Akkoord! 2022-2026

Foto: Gemeente Amersfoort

De coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren presenteerde vandaag Akkoord! 2022-2026. Het Amersfoortse coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Met dit groene en sociale akkoord in de hand werkt het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar samen met bewoners partners en organisaties aan de slag. De gemeenteraad stemt dinsdag 5 juli over vaststelling van het coalitieakkoord.

Met dit akkoord maakt de coalitie keuzes die belangrijk zijn voor nu en voor de volgende generaties. Die keuzes zijn nodig in een tijd met omvangrijke uitdagingen als de opwarming van de aarde, bestaanszekerheid die onder druk staat, de oorlog in Oekraïne, de toegenomen polarisatie en de mentale problemen door de coronapandemie. Uitdagingen die direct of indirect ook inwoners van Amersfoort raken.

De keuzes in het coalitieakkoord zijn gemaakt vanuit de volgende uitgangspunten:
• Goed leven binnen de grenzen van onze aarde
• Een thuis voor iedereen
• Welzijn en sociale rechtvaardigheid
• Goed samenspel en in gesprek

Tijdens de totstandkoming van het akkoord is onder andere via stadsgesprekken vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken gekeken. Dit proces is voor de coalitiepartners zeer waardevol geweest. De opbrengst hiervan heeft hun gesprekken verrijkt en heeft ervoor gezorgd dat afgewogen keuzes gemaakt konden worden.

De coalitie wil de komende jaren in gesprek blijven met inwoners en partijen in de stad over vraagstukken en bijbehorende dilemma’s.

Het akkoord is te lezen op www.amersfoort.nl/coalitieakkoord.

Bron: gemeente Amersfoort

Cookieinstellingen