Subsidie voor vergroening daken aanvragen vanaf 1 maart 8.00 uur

Foto: Gemeente Amersfoort

Huiseigenaren kunnen in maart en april subsidie aanvragen voor de vergroening van hun dak. In 2021 is voor de regeling €100.000,- beschikbaar.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet minimaal 5 m2 dakoppervlak worden vergroend met een substraatdikte van minimaal 40 mm (de grondlaag waarin de planten staan).

Voordelen van een groen dak

Een groen dak is een dak dat is bedekt met planten. Groene daken houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie en zorgen voor verkoeling. Ook verminderen ze geluidsoverlast. Veel huiseigenaren beschikken over platte of licht hellende daken die hiervoor kunnen worden gebruikt.

Subsidiebedrag

In de nieuwe subsidieregeling is het bedrag dat u kunt ontvangen afhankelijk van de hoeveelheid dakoppervlak dat wordt vergroend en van de dikte van de grondlaag van de dakbedekking (substraatlaag). Is deze laag 40 tot 100 mm dik, dan  is het subsidiebedrag €22,50 per m2 met een maximum van €650,- per adres. Bij een substraatlaag die dikker is dan 100 mm is het subsidiebedrag  €45,- per m2 met een maximum van €1300,- per adres. Kosten voor advies, inspectie en aanleg worden niet gesubsidieerd. Zodra het beschikbare bedrag van €100.000,- is toegekend, is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

Op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak leest u aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen.

Bron: gemeente Amersfoort