Help mee aan een gezonder Amersfoort!

Foto: Gemeente Amersfoort

Deze week valt bij veel mensen een tweede en laatste herinnering in de brievenbus om mee te doen met het Gezondheidsonderzoek van GGD regio Utrecht. Bij jou ook? Vul dan de vragenlijst in. Met de uitkomsten kan de gemeente kijken wat nodig is om de gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving van inwoners te verbeteren.

Het onderzoek is op 28 september begonnen en wordt elke vier jaar uitgevoerd door de GGD. Hiervoor ontving een willekeurige selectie mensen een vragenlijst per post. Nu valt er dus een tweede en laatste oproep door de brievenbus.

Belangrijke herinnering

“Deze herinnering is heel belangrijk”, aldus Françoise Schütz, onderzoeker publieke gezondheid van GGD regio Utrecht. “We hebben meer mensen nodig die de vragenlijst invullen. Dit is nodig voor de kwaliteit van het onderzoek. Vorige week hadden pas drie op de tien mensen meegedaan. Daarom vragen we de mensen nogmaals dringend om mee te doen. Je helpt mee aan het verbeteren van het gezondheidsbeleid voor de inwoners. Dat is voor de gemeente en uiteindelijk voor alle inwoners, belangrijk.”

Zo is gemeente Amersfoort naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek in 2016 een project Sociaal Vitaal gestart om hiermee te werken aan het gezond en vitaal ouder worden.

Vragenlijstonderzoek

108.000 willekeurig gekozen inwoners van achttien jaar en ouder uit regio Utrecht hebben een uitnodiging ontvangen. Het vragenlijstonderzoek gaat onder andere over gezondheid, leefgewoonten en het welzijn. GGD regio Utrecht voert het onderzoek uit in opdracht van de 25 gemeenten in de regio Utrecht. “Nu met de coronacrisis willen we bijvoorbeeld ook graag weten of corona invloed heeft op hoeveel je beweegt. En op het hebben van stress of op het eenzaam of depressief voelen. Het is goed dat dit in beeld komt, zodat we hiermee aan de slag kunnen gaan.”

Vertrouwelijk

De antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld. “De uitslag van het onderzoek bespreken we met de gemeenten. Zo kunnen ze hun plannen en activiteiten voor de komende jaren aanpassen aan de behoefte van de inwoners. Ook geven we iedereen die de vragenlijst digitaal invult, gratis een advies over een gezonde leefstijl.”

Het onderzoek sluit op 4 december. Dus heb je een uitnodiging ontvangen, maar de vragenlijst nog niet ingevuld? Dit is je kans! Meer informatie over het onderzoek en een link naar de vragenlijsten zijn te vinden op www.ggdru.nl/gezondheidsonderzoek2020.

De GGDrU publiceert in juni 2021 de resultaten in regionale kranten en op de GGD-website.

Bron: gemeente Amersfoort