Enquête vrijwilligerswerk

Foto: Gemeente Amersfoort

Het programma Samen Ouder Worden, in samenwerking met welzijnsorganisatie IndeBuurt033 en de gemeente Amersfoort, doet onderzoek naar vrijwilligerswerk onder (bijna) pensioengerechtigden in Amersfoort.

De gemeente Amersfoort en IndeBuurt033 zijn benieuwd naar drijfveren en drempels voor het doen en blijven doen van vrijwilligerswerk na het pensioen. Wat heeft een pensioengerechtigde nodig om vrijwilligerswerk te gaan doen?

Het programma Samen Ouder Worden heeft hiervoor een enquête opgesteld. Deze is uitgezet bij bedrijven en welzijnsorganisaties. Om een goed beeld te krijgen worden ook (bijna) pensioengerechtigden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Dat kan via deze link.

Invullen kan tot zondag 1 november. De antwoorden worden anoniem verwerkt, onder de invullers worden 4 cadeaubonnen verloot.

Naast deze vragenlijst wil het Programma Samen Ouder Worden verdiepende gesprekken met (bijna) gepensioneerden organiseren. Op basis van de resultaten van de enquête en de gesprekken wordt bepaald hoe we het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om vrijwilligerswerk te gaan of blijven doen.

Bron: gemeente Amersfoort