Bijeenkomsten beheerplan groengordel Soesterkwartier gaan niet door

Foto: Gemeente Amersfoort

De bijeenkomsten op dinsdag 27 oktober en donderdag 29 oktober 2020, over het concept beheerplan groengordel Soesterkwartier, gaan niet door. Online reageren op het beheerplan is wel mogelijk.

De verscherpte coronamaatregelen maken dat de gemeente Amersfoort en de kerngroep van bewoners uit het Soesterkwartier het onverantwoord vinden om mensen op dit moment fysiek te laten samenkomen.

Het concept beheerplan is te downloaden op de website www.metamersfoort.nl/groengordel. De gemeente en de kerngroep nodigen bewoners en andere belanghebbenden van harte uit om daar hun inhoudelijk reactie achter te laten en hun vragen te stellen. Dat kan tot en met woensdag 18 november 2020.

De reacties nemen de gemeente en kerngroep mee in het definitieve beheerplan Groengordel Soesterkwartier 2021-2030. In januari wordt het aangepaste plan ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. Het is de bedoeling dat het college van burgemeester en wethouders het definitieve beheerplan medio het eerste kwartaal van 2021 vaststelt.

Bron: gemeente Amersfoort