Huis voor de stad: ideeën gebundeld

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoort krijgt een nieuw stadhuis. Daarvoor verzamelde de gemeente overal wensen, ideeën en ervaringen; van inwoners, medewerkers en experts. Op basis hiervan is er nu een ambitiedocument: een belangrijke stap vooruit.

Rode draad

Afgelopen zomer vroegen de gemeente aan de stad, in de organisatie en aan raadsleden: “Wat is voor jou het meest belangrijk aan een nieuw stadhuis?”. De rode draad uit alle antwoorden en ervaringen van experts zijn nu gebundeld in een concept-ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoortse huis voor de stad. De komende weken kan iedereen hierop reageren.

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Als stad groeien we de komende jaren door de bouw van nieuwe woningen. Ook werken we aan een duurzame stad en vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in Amersfoort. Een huis voor de stad moet passen in dat toekomstbeeld. Het moet een goede werkplek zijn voor de medewerkers, maar bovenal moeten gebruikers en bezoekers voelen dat het nieuwe gebouw een huis is voor hén. Daarom is het goed dat we dit samen met de stad en de organisatie realiseren.”

Toekomstbestendig en ontmoeting centraal

De rode draad uit alle reacties is dat gemeente Amersfoort een toekomstbestendig huis voor de stad wil waar ontmoeting centraal staat. Investeren in een nieuw huis voor de stad doet ze met oog voor mens en milieu, passend binnen het bestaande huisvestingsbudget. Op die manier wordt een gebouw gebouwd dat vele generaties meegaat en echt toekomstbestendig is.

Daarnaast is het een huis waar ontmoeting centraal staat: een toegankelijke omgeving waar iedereen welkom is en waar iedereen gebruik van kan maken. Een gebouw met een Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Wat vind jij?

De gemeente hoort graag wat jij vindt van de opgeschreven ambities. In deze video zie je een korte uitleg en je kunt het ambitiedocument hier doorlezen. Via participatieplatform Met Amersfoort kun je er tot en met 1 november op reageren.

Impact van corona

De impact van corona is groot, óók op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de keuzes in het traject. Ook in deze bijzondere tijd moet verder vooruit gekeken worden en gezorgd worden dat de huisvesting van de gemeente op orde blijft.

“Welke functies precies nodig zijn in het huis voor de stad en hoe dat eruitziet, dat gaan we de komende tijd verder uitwerken,” aldus Stegeman. “Corona heeft ons nog meer laten zien dat de toekomstige manier van werken, samen leven en onze dienstverlening anders kunnen zijn dan nu. We zijn met elkaar nog aan het uitzoeken en aan het leren over hoe het werken er straks uit gaat zien. Bij het ontwerpen van het huis voor de stad wordt hiermee rekening gehouden.”

Vervolg

Iedereen kan nu reageren op het ambitiedocument, daarna wordt de definitieve versie aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeente selecteert dan ook een ontwerpteam. Hiermee wordt het ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen plus schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste schetsontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

Bron: gemeente Amersfoort