Gezondheidsonderzoek GGD regio Utrecht

Foto: Gemeente Amersfoort

GGD regio Utrecht is, in opdracht van gemeenten, een onderzoek gestart onder inwoners van 18 jaar en ouder. Eind september hebben 108.000 willekeurig gekozen inwoners uit 26 Utrechtse gemeenten een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen. Resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en GGD voor het lokale gezondheidsbeleid. Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd.

Gezondheidsinformatie van inwoners belangrijk voor plannen gemeenten

De vragenlijst bestaat uit verschillende soorten vragen. Denk hierbij aan vragen over roken, lichamelijke klachten, bewegen en psychische problemen. De gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kijkt de gemeente wat nodig is om de gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving van inwoners te verbeteren. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel geïnteresseerd in onderzoek?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel meedoen aan onderzoeken van de GGD? Meld u dan aan voor het inwonerspanel van GGD regio Utrecht. Dit kan via www.panelggdru.nl

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van de GGD: www.ggdru.nl/gezondheidsonderzoek2020

Bron: gemeente Amersfoort