Hoe denken Amersfoorters over aardgasvrij wonen?

Foto: Pixabay.com

In Amersfoort gaan we de komende jaren over op een andere manier van koken en ons huis verwarmen. Zonder aardgas. Zo’n 70 procent van de inwoners is al op de hoogte van deze verandering. Dit geldt vooral voor woningeigenaren.

Veel inwoners staan hier positief tegenover, al zijn er wel zorgen, met name over de kosten. Inwoners zouden dan ook graag meer informatie van de gemeente ontvangen over de kosten en de keuzes die worden gemaakt. Tot slot is er veel animo om actief betrokken te worden bij de plannen. Dit blijkt allemaal uit een recent onderzoek dat door de gemeente is gehouden.

Sentiment

Circa 40% van de inwoners staat overwegend positief tegenover het voornemen om in Nederland van het aardgas af te gaan, terwijl 16% (vooral) negatief is. Bijna de helft van de respondenten heeft er nog gemengde gevoelens over of heeft nog geen oordeel. Meer uitgesproken is men over een voortvarende aanpak van Amersfoort om woningen en gebouwen van het gas te halen: 54% is voor en 23% is tegen. Opvallend is dat men in Schothorst-Zuid, de wijk die als eerste van het aardgas afgaat, iets negatiever is over deze plannen.

Kosten

Hoewel er dus redelijk veel draagvlak lijkt te zijn voor de overgang naar aardgasvrije wijken, maakt men zich vooral zorgen over de kosten. Circa 40% van de respondenten wil alleen meewerken als dat niets kost en driekwart vindt dat er een goede financieringsregeling moet worden getroffen. Relatief veel respondenten hebben zelf al duurzame veranderingen in de woning aangebracht: ruim een derde heeft zonnepanelen of een inductiekookplaat. Zonder subsidie en een goede financieringsregeling zal het draagvlak voor de plannen beperkt zijn, blijkt uit het onderzoek. Ook vraagt men de gemeente in een vroeg stadium duidelijkheid te geven over de nut en noodzaak van het project en transparant te zijn over de afwegingen en kosten.

Informatievoorziening

Inwoners geven aan behoefte te hebben aan informatie over aardgasvrij worden. Ze willen vooral meer duidelijkheid over de te maken keuzes en de kosten die daarmee gepaard gaan. Naast de behoefte om goed geïnformeerd te worden, is er veel animo om actief betrokken te worden bij de wijkplannen voor deze transitie. Bijna de helft van de respondenten wil kunnen reageren, zodra er een concreet plan ligt en eenzelfde aandeel wil meedenken via een enquête. Ruim een op de drie wil via bewonersbijeenkomsten in de wijk betrokken worden.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in het draagvlak voor verduurzaming en aardgasvrij wonen en de wijze waarop inwoners bij dit project betrokken willen worden. De resultaten zijn tot stand gekomen door in de week van 17 tot 23 september 2020 het AmersfoortPanel te benaderen met een korte vragenlijst. Dit panel bestaat uit relatief veel hoog opgeleide Amersfoorters, van 18 jaar en ouder, met een meer uitgesproken mening over het onderwerp. 2.100 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van het aardgasvrij worden van de stad via: www.amersfoort.nl/aardgasvrij Wilt u zelf aan de slag met het verduurzamen van uw woning? U kunt gratis vrijblijvend advies krijgen van het energieloket van Amersfoort via: www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort

Bron: gemeente Amersfoort