Werken aan woningbouw, duurzaamheid en een inclusieve stad, ook tijdens corona

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, duurzame energie in de stad en een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat zijn de drie opgaven waar het college van burgemeester en wethouders aan blijft werken.

Tegelijkertijd wil het college er alles aan doen om de stad door de coronacrisis te loodsen, zonder financiële tekorten verder te laten oplopen. Inwoners en bedrijven gaan hier ook iets van merken. Het college wil alle dienstverlening kostendekkend maken en voert toeristenbelasting opnieuw in. Burgemeester en wethouders van Amersfoort stelden dit met de meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan de gemeenteraad op 6 oktober.

Hieronder kunt u een grotere versie van de infographic downloaden:

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: “Willen we de toekomst van onze stad gezond tegemoet zien, dan moeten we blijven werken aan onze drie grootste opgaven. Ook al geeft de gemeentelijke begroting wat minder ruimte. De coronacrisis zal veel herstel vragen en we moeten blijven investeren in de jaren die volgen. Alleen dan kunnen we de stad op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties.”

Basis voor de toekomst

“De plannen voor woningbouw, duurzaamheid en een inclusieve stad gaan door waar het haalbaar, wenselijk en urgent is voor onze stad en inwoners”, aldus Stegeman. Het college geeft in lijn met de Kaderbrief 5 miljoen euro extra uit in 2021; oplopend naar 7 miljoen in 2024. “Deze drie grote opgaven zijn door de coronacrisis nog belangrijker geworden. Voor andere nieuwe taken en opgaven is geen ruimte.”

De vraag naar betaalbare woningen neemt toe en meer inwoners en ondernemers willen verder met duurzaamheid. Ook hebben meer inwoners te maken met eenzaamheid, verlies van inkomsten, armoede en een gebrek aan loopbaanperspectief.

Oorzaak is de pandemie; het is moeilijker geworden om mee te doen in de samenleving. “Inwoners en ondernemers ervaren de effecten van de coronacrisis, en daar doen we iets aan”, aldus Stegeman.

Financiële uitdagingen

Al voor de uitbraak van corona had Amersfoort, net als veel andere gemeenten, weinig financiële ruimte door stijgende kosten voor Jeugdzorg, WMO, vervangingsinvesteringen en –onderhoud, gestegen lonen, hogere prijzen over de hele linie en tegenvallende bijdragen van het Rijk.

Door corona wordt de financiële opgave groter. “Voorspellen is hierin lastig. We hebben tot nu toe grofweg 30 miljoen euro uitgegeven aan coronamaatregelen en het ondersteunen van inwoners en organisaties in onze stad.

Dat wordt nog meer, maar waar het eindigt weten we niet.” Een groot deel compenseert het Rijk. Het is echter onzeker of dat voor het volledige bedrag geldt. Zonder hulp van het Rijk lopen de tekorten verder op door corona. De buffer die beschikbaar is om tegenvallers op te vangen, slinkt daardoor sneller dan gepland.

“Desondanks is het nu niet het moment om de financiële broekriem aan te halen. We willen dat de stad hier goed uit komt, dus moeten we juist nu helpen. Met economische, sociale of maatschappelijke schade zijn we nog verder van huis.” vervolgt Stegeman.

Vervolg

Stegeman: “Het komende jaar zal er een zijn van balanceren: tussen herstel, bouwen aan de toekomst en een solide financiële basis. We willen financiële tekorten niet verder laten oplopen èn inwoners en ondernemers zo min mogelijk raken, maar dat gaat niet altijd hand in hand.” Het college keek daarom goed naar wat versoberd kan worden, zonder te veel te tornen aan de ambities rond woningbouw, duurzaamheid en de inclusieve stad. En stelt het college voor alle dienstverlening kostendekkend te maken.

Diverse tarieven worden daartoe verhoogd. Daarnaast betalen hotelgasten via de toeristenbelasting mee aan voorzieningen in de stad. “We willen de gevolgen voor inwoners en bedrijven beperkt houden. Maar we vinden het logisch dat mensen betalen voor wat bepaalde dienstverlening daadwerkelijk kost. We dekken daar de financiële tekorten niet volledig mee. Dus als er geen geld van de rijksoverheid bij komt, zijn op termijn extra maatregelen onvermijdelijk,” aldus Stegeman.

De gemeenteraad bespreekt de begroting en de voorgestelde maatregelen op 27 oktober 2020 tijdens een ronde waarin inwoners hun mening kunnen inspreken. Op 3 november is er een raadsdebat en op 10 november 2020 volgt het besluit van de gemeenteraad. Op de website https://amersfoort.begroting-2021.nl is de gehele begroting met toelichting te vinden.

Bron: gemeente Amersfoort