Meldplicht bij samenkomsten met meer dan 50 gasten

Foto:

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur geldt de nieuwe noodverordening. Als organisator bent u verplicht om een samenkomst met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan deel te nemen aan een gezelschap van meer dan 50 personen. Wat onder een gezelschap wordt verstaan wordt verderop uitgelegd.

Wanneer verplicht melden

Voor alle samenkomsten met meer dan 50 personen, buiten uw eigen woning, geldt een meldplicht. Personeel hoeft u niet mee te rekenen. De meldplicht geldt voor degene die de samenkomst organiseert of laat organiseren. Daarbij moet iemand worden aangewezen die toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen.

Het maakt niet uit waar deze samenkomsten plaatsvinden, buiten of binnen. Voor alle soorten samenkomsten geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park, evenementen en sportverenigingen waarbij meer dan 50 mensen bijeenkomen.

De organisator moet de bijeenkomst minimaal 48 uur voor de start van de bijeenkomst melden bij de gemeente.

Feest of samenkomst melden

Uitzonderingen op de meldplicht

Op deze meldplicht gelden uitzonderingen. De meldplicht geldt niet voor privéwoningen en tuinen.  Advies is dat daar maximaal 6 mensen op bezoek komen. De meldplicht geldt niet voor:

 • eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
 • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers
 • onderwijsinstellingen.

Waarom een meldplicht?

Uit analyses van de GGD blijkt dat veel besmettingen ontstaan bij feesten in zalen die worden verhuurd. Daar houden bezoekers en organisatoren zich niet altijd goed aan de coronamaatregelen. Soms is voor dit soort samenkomsten geen evenementenvergunning nodig. Door de meldplicht wordt toezicht op deze samenkomsten makkelijker. En hopen we dat organisatoren zich bewuster worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben.

Gezelschappen van meer dan 50 personen

Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan dat u zich begeeft in een gezelschap van meer dan 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die (besloten) bijeenkomt voor een gezamenlijk doel, zoals het vieren van een huwelijk, verjaardag, jubileum of personeelsuitje. Omdat men elkaar vaak kent of bij elkaar hoort, is het moeilijker afstand houden.

Uitzonderingen :

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaart;
 • beoefening theater, dans of muziek;
 • uitoefening beroep, bedrijf, vereniging.

Bron: gemeente Amersfoort