Nico Kamphorst nieuwe gemeentesecretaris gemeente Amersfoort

Foto: Gemeente Amersfoort

Nico Kamphorst wordt de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van Amersfoort. Hij zal de functie die hij vanaf 1 januari 2020 waarneemt, per 1 oktober 2020 continueren. De heer Kamphorst volgt daarmee Herke Elbers op, die op 1 januari 2020 vertrok.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen tijd zorgvuldig nagedacht over het profiel van de nieuwe gemeentesecretaris en heeft geconcludeerd dat Nico Kamphorst heel goed past bij wat ze voor ogen hebben. Er is vooral behoefte aan een gemeentesecretaris die kan bijdragen aan de onderlinge verbondenheid tussen gemeentelijke organisatie, college en raad. Zodat er in gezamenlijkheid op een goede en effectieve manier gewerkt kan worden aan de opgaven die het huidige gemeentebestuur voor en in samenwerking met de stad wil realiseren. Een uitdaging die door het coronavirus en de daarbij horende (financiële) onzekerheid groot is.

Lucas Bolsius: ‘De afgelopen maanden heeft Nico Kamphorst de positie van gemeentesecretaris waargenomen. In deze bijzondere periode waarin we allerlei nieuwe uitdagingen het hoofd moesten bieden, heeft hij bewezen dat hij voor Amersfoort de juiste persoon is om leiding te geven aan de gemeentelijke organisatie. Hij is de ideale verbinder tussen college en de gemeentelijke organisatie. Ik ben erg blij dat hij op verzoek van het college heeft besloten deze rol definitief in te vullen. Nico Kamphorst is met zijn jarenlange ervaring als directeur van de gemeentelijke organisatie goed op de hoogte van wat er speelt. Zowel als het gaat om de opgaven van dit college voor de stad, als wat er in de organisatie, de politiek en de stad speelt. Hij is een innovatief denker, kan goed luisteren en weet mensen in hun kracht te zetten.’

De heer Kamphorst (60 jaar) werkt bijna 19 jaar bij de gemeente Amersfoort in verschillende functies. Hij begon als hoofd economische ontwikkeling bij de gemeente, werd directeur van de sector stedelijke ontwikkeling en beheer en maakt nu bijna zeven jaar onderdeel uit van de tweehoofdige directie van de gemeente. Hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het integraal aanpakken van grote opgaven, bijvoorbeeld in het programma Amersfoort Vernieuwt waarbij via een fysiek en sociaal/economisch programma wijken en buurten zijn getransformeerd.

Nico Kamphorst: ’In mijn rol als gemeentesecretaris en algemeen directeur ben ik vooral een verbinder, die zorgt voor samenhang en samenwerking. Ik ben niet van plan de organisatie ingrijpend te wijzigen. Kijkend naar de grote opgaven waar dit college voor staat kunnen we het beste voortbouwen op de huidige organisatie en doorgaan met de ontwikkelingen die we hebben ingezet als het gaat om professioneel werken. Mijn rol wordt vooral het creëren van de juiste randvoorwaarden om ons werk goed te doen. Belangrijk daarvoor is te begrijpen wat mensen daarvoor nodig hebben. Om daarachter te komen daag ik mensen graag uit door prikkelende vragen te stellen. We hebben elkaar nodig om tot goede keuzes voor deze stad te komen. Altijd nieuwsgierig zijn naar elkaars ideeën, daar begint het mee.’

Invulling bestaande functie

De nieuwe gemeentesecretaris zal in samenspraak met het college van burgemeester en wethouders een voorstel uitwerken voor de structuur om de organisatie leiding te geven. Tot die tijd zal de functie van directeur nog niet ingevuld worden.

Bron: gemeente Amersfoort