Aanscherping controle en handhaving coronamaatregelen

Handhavers
Foto: Gemeente Amersfoort

Vanaf komend weekend gaan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de geldende coronamaatregelen strenger controleren en handhaven in de binnenstad. Naleving van deze regels verslapt op sommige plaatsen, waaronder in de horeca. Om te voorkomen dat in Amersfoort aanvullende regels en meer beperkingen nodig zijn, wordt het toezicht op de bestaande maatregelen strikter.

De meeste Amersfoorters en bezoekers van de stad, houden zich aan de noodzakelijke richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar net als in de rest van Nederland, worden de regels steeds minder nageleefd. Het aantal besmettingen in Amersfoort is relatief laag, maar neemt na lange tijd van daling weer toe. Om te voorkomen dat er strengere regels nodig zijn is het van belang dat de regels, zoals vastgesteld in de noodverordening, nageleefd worden.

Strengere controle en handhaving

Vanaf komend weekeinde (per 31 juli 2020) zullen de boa’s de coronamaatregelen strenger controleren en handhaven. Dit is van toepassing op de horecazaken en op de bezoekers van de binnenstad. Ondernemers en bezoekers die zich niet aan de richtlijnen houden, riskeren een boete.

Coronaregels cafés en restaurants

Dit zijn de belangrijkste regels in de horeca:
·       Gasten houden altijd anderhalve meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit één huishouden komen) en hebben een vaste zitplaats.
·       In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het vooraf reserveren verplicht en vindt een gezondheidscheck plaats. Er geldt geen maximum aantal personen. Verkeersstromen, bijvoorbeeld rond in- en uitgang en wc’s, moeten goed worden gescheiden.
·       Voor buitenterrassen geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt geen maximum, zolang gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de anderhalve meter afstand.

Het doel van de strengere handhaving is om de gezondheid van bezoekers van de binnenstad en van horecapersoneel te beschermen. Er moet bovendien mee worden voorkomen dat verdere restricties in de Amersfoortse horeca nodig zijn om corona onder controle te krijgen.

De gemeente doet een beroep op de verantwoordelijkheid van horecaondernemers en -personeel, maar ook op die van bezoekers om zich aan de maatregelen te houden. Samen krijgen we corona onder controle.

Bron: gemeente Amersfoort