Geen stikstofonderzoek voor kleine woningbouwprojecten

Foto: Gemeente Amersfoort

Voor Amersfoortse woningbouwprojecten tot 70 huizen of 90 appartementen, is vooraf geen stikstofberekening meer nodig. Uit onderzoek dat het college van B en W liet uitvoeren, blijkt dat projecten met deze relatief geringe omvang geen gevolgen hebben voor omliggende natuurgebieden. Kleine projecten kunnen zo sneller van start, zonder dat beschermde kwetsbare natuurgebieden in de buurt van de gemeente daar schade van ondervinden.

Een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 leidde ertoe dat elk ruimtelijk initiatief op voorhand de gevolgen moet berekenen van neerdalend stikstof in omliggende beschermde Natura 2000-gebieden. Onder deze ruimtelijke initiatieven vallen bijvoorbeeld agrarische activiteiten, bouw- en infrastructurele projecten. Voor relatief kleine woningbouwprojecten betekent dit een flinke belemmering, terwijl werd verwacht dat zij na het onderzoek alsnog door kunnen gaan omdat ze geen effect hebben op de natuurgebieden. Het onderzoek bevestigt dit.

Natura 2000-gebied

Het onderzoek richtte zich niet alleen op de bouwfase, maar ook op de gebruiksfase daarna als de woningen worden bewoond. Ook daarvoor geldt dat er geen significante gevolgen zijn voor de beschermde natuurgebieden rond Amersfoort. De Rijksoverheid maakte in januari van dit jaar al bekend dat er in de gebruiksfase alleen sprake is van schadelijk stikstof als het Natura 2000-gebied zich op minder dan 5 kilometer van de bron bevindt. In de gemeente Amersfoort is dat minstens 35 kilometer afstand.

In Amersfoort zijn tot op heden geen bouwprojecten vertraagd door de uitspraak van de Raad van State. Voor projecten waarbij iets anders dan woningen worden gebouwd of voor bouwprojecten met meer dan 70 huizen of 90 appartementen, blijft de verplichting om de gevolgen van de uitstoot en het neerdalen van stikstof te berekenen bestaan.

Bron: gemeente Amersfoort