Ruim 350 ideeën voor nieuwe huis voor de stad

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoorters brachten de afgelopen maand via het online participatieplatform Met Amersfoort 114 tips en ideeën in voor het nieuwe huis voor de stad. Die bundelt de gemeente Amersfoort nu en voegt ze samen met de 250 ideeën die eerder tijdens het stadsgesprek in maart en via www.amersfoort.nl zijn opgehaald.

De hele maand juni was het mogelijk om op Met Amersfoort online mee te denken over het nieuwe stadhuis van Amersfoort. Dit kon over de thema’s: huis voor de stad, duurzaam, aansprekend en gastvrij. Ook vroeg de gemeente zich af wat positief is aan het huidige stadhuis en was er ruimte voor vrije inbreng. De thema’s zijn nu nog groot en abstract, maar dat past bij de fase waar we in zitten. We staan nog helemaal aan het begin; later worden de onderwerpen en vragen een stuk concreter.

Ideeën samenvoegen

Alle in de stad opgehaalde wensen en ideeën bundelt de gemeente met die van werknemers, gemeenteraadsleden en ondernemers, en met informatie uit onderzoeken en voorbeeldprojecten. Ze kreeg bijvoorbeeld tips voor een toegankelijk huis voor de stad, ook voor mensen die slecht horen of zien. Daarnaast sprak de gemeente met de actiegroep Stadhuis van Hout. Die heeft de wens dat het nieuwe huis voor de stad compleet van hout wordt gemaakt.

Wat gaat de gemeente doen met al deze input?

De rode draad van alle informatie wordt beschreven in een ambitiedocument. Hierin staat in grote lijnen wat de gemeente voor ogen heeft met het nieuwe huis voor de stad. In het najaar wordt dit gepresenteerd aan de stad en werknemers van de gemeente, zodat iedereen het kan bekijken en erop kan reageren. Daarna leggen we het aan de gemeenteraad voor. De volgende stap is het maken van een gedetailleerder programma van eisen.

Veranderende wereld

De afgelopen maanden veranderde de wereld in korte tijd door het coronavirus. De kennis en ervaringen uit deze periode, bijvoorbeeld rondom thuiswerken en digitale dienstverlening, wordt uiteraard meegenomen in de afwegingen en plannen. Er wordt in deze tijd ook extra kritisch naar de begroting gekeken, om het nieuwe stadhuis budgetneutraal te financieren. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten van het nieuwe stadhuis niet hoger worden dan de kosten van het huidige stadhuis. Hoe dat kan, legt Amersfoort hier uit.

Achtergrond

De gemeenteraad besloot eind 2019 dat er een nieuw stadhuis komt op het Trapezium, het (braakliggend) terrein direct naast het spoor, Eemplein en rotonde De Nieuwe Poort. De gemeente Amersfoort gaat nu uit van een verhuizing in 2025. Alle tussenstappen worden gedeeld via www.amersfoort.nl/stadhuis en via de nieuwsbrief.

Bron: gemeente Amersfoort