Hoe zie jij de toekomst van je stad, wijk en buurt?

Foto: Gemeente Amersfoort

Hoe moet Amersfoort zich de komende pakweg 20 jaar ontwikkelen? Hoe ziet jouw wijk of buurt er straks uit? Waar komen nieuwe woningen? Waar is ruimte voor bedrijven? Dit zijn nog maar een paar vragen waar we antwoorden op zoeken. Die antwoorden hoort de gemeente Amersfoort graag van jou, want daarmee kan straks één visie voor de toekomst van de stad gemaakt worden: de Omgevingsvisie.

Hoe kun je meedenken? Dat kan op verschillende manieren. Kijk maar eens op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. Je kunt makkelijk en snel een vragenlijstje invullen over ruimte voor fietspaden, elektrische laadpalen en recreatiegebied. Je kunt punten of gebieden op de kaart van Amersfoort aanwijzen waar jij ruimte ziet voor cultuur en creativiteit, grote bedrijven, het opwekken van duurzame energie en de combinatie van wonen en werken. Of je deelt wat uitgebreider jouw ideeën, bijvoorbeeld over hoe we mensen kunnen laten doorstromen van de ene woning naar de andere woning. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van onderwerpen waarover je kunt meedenken. De 7 onderwerpen zijn: wonen, werken, groen, verkeer, duurzaamheid, landelijk gebied en samenleven.

Keuzes, dilemma’s en breinbrekers

Er is natuurlijk al veel nagedacht over de toekomst van Amersfoort. Voor veel onderwerpen zijn ook al doelen of ambities bepaald. Zoals de ambitie om een energieneutrale stad te zijn, waarin we de energie die we gebruiken ook zelf duurzaam opwekken. Of de doelstelling om 1.000 woningen per jaar te bouwen waarvan ruim de helft sociale huur en middenhuur, om er zo voor te zorgen dat we een stad voor iedereen blijven. Maar wat vind je daar eigenlijk van en wat betekent het voor jouw buurt?

Wat doen we met je antwoorden?

De gemeente verzamelt alle antwoorden die ze krijgt en maakt er een zo goed mogelijk overzicht van. Daarmee kan iedereen zien wat er allemaal gezegd is. Naast de vragen op www.metamersfoort.nl/omgevingsvisie organiseert de gemeente in september verschillende gesprekken met (belangen)organisaties, ondernemers en inwoners. Jouw antwoorden en de opbrengst uit deze gesprekken gaan helpen om duidelijkheid te krijgen over de 7 onderwerpen. En ook over de keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Over deze keuzes gaat het in de volgende fase. Ook dan nodigt de gemeente Amersfoort je graag weer uit.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie komt te staan hoe Amersfoort zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen, tot 2030 en verder. Behalve over ruimte voor wonen en duurzame energie gaat de Omgevingsvisie ook over ruimte voor werken, onderwijs, welzijn, cultuur, verkeer, groen, water en recreëren. Voor al deze onderwerpen komen in de Omgevingsvisie ook de belangrijkste doelstellingen en ambities te staan. In plaats van veel verschillende beleidsnota’s, komt er dus één visie waarin alle doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving bij elkaar komen. De gemeenteraad stelt deze visie vast en daarna is het voor de komende jaren een belangrijke leidraad voor in de praktijk te maken keuzes. Meer informatie staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. Daar kun je je ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

Bron: gemeente Amersfoort