Financiële ondersteuning voor Amersfoortse cultuur

Foto: Gemeente Amersfoort

Zestien Amersfoortse organisaties krijgen de komende vier jaar financiële ondersteuning voor culturele activiteiten. Zij deden een aanvraag voor de meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024.

Met deze regeling stimuleert de gemeente een breed en divers cultureel aanbod. Het college kiest ervoor het totale subsidiebedrag over zoveel mogelijk aanvragers te verdelen. Op deze manier wordt de Amersfoortse culturele sector, die veel last ondervindt van de coronacrisis, zo breed mogelijk ondersteund.

De onafhankelijke adviesgroep ‘de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat’ (BACK) beoordeelde de aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders kende de subsidies toe op basis van de adviezen van de BACK. Alle aanvragen die een positieve beoordeling kregen van de adviesgroep, kunnen de komende vier jaar rekenen op subsidie. Omdat het totale subsidiebedrag over zoveel mogelijk verschillende organisaties wordt verdeeld, krijgen sommige organisaties een lagere bijdrage dan waarvoor zij een aanvraag deden.

De organisaties konden hun aanvragen doen in drie verschillende categorieën: Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. De organisaties met een activiteit die de komende vier jaar met de projectsubsidie Kunst en cultuur mogelijk wordt gemaakt, zijn (per categorie):

Beeldende kunst en vormgeving

 • Stichting StadsGalerij
 • Landelijk kunstenaarsgenootschap De Ploegh
 • Stichting Kunst in Amersfoort

Podiumkunsten

 • Stichting Kunstbende regio Amersfoort
 • Stichting Laswerk/ Duda Paiva Company
 • Kosmik
 • Stichting Per Expressie
 • Stichting Pynarello
 • Stichting Theatergroep Heer Otto
 • Muziektheater de Veerensmederij

Culturele festivals en activiteiten

 • Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
 • September me
 • Stichting Zomertheater Amersfoort
 • Spoffin
 • Stichting ArteGanza – Musica Mundo
 • Stichting Poppentheater Toermalijn
 • Poppen in het Park
 • Stichting Dias Latinos Amersfoort
 • Dias Latinos
 • Stichting Amersfoort Jazz -Amersfoort Jazz

Meer informatie kunt u lezen in de Raadsinformatiebrief.

Bron: gemeente Amersfoort