Facturen eigen bijdrage Wmo later

Foto: CAK / Gemeente Amersfoort

Inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten, wanneer zij niet onder het minimabeleid van de gemeente Amersfoort vallen, een eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem in het systeem van het CAK hebben de betrokken inwoners de facturen voor de eigen bijdrage in 2020 nog niet ontvangen. Dat betekent dat mensen een groter bedrag in een keer moeten betalen. Alle bestaande klanten worden hierover door het CAK geïnformeerd.

Het CAK heeft recent bekendgemaakt dat gemeenten de komende tijd trapsgewijs hun gegevens voor de inning van het abonnementstarief bij het CAK kunnen aanleveren. Ook de gemeente Amersfoort gaat de gegevens deze maand aanleveren. De komende maanden verstuurt het CAK haar klanten die van de Wmo gebruikmaken, vervolgens stap voor stap de facturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen (uitgezonderd Beschermd Wonen intramuraal en Opvang – deze cliënten betalen wel hun eigen bijdragen). Dit is besloten, omdat veel Wmo-hulp en ondersteuning niet is geleverd door de coronamaatregelen. Men betaalt over heel 2020 dus maximaal 190 euro; 10 maanden het maximale bedrag van 19 euro per maand. Het advies aan Wmo-klanten is om nu alvast geld te reserveren en dus 19 euro per maand (waarin geen factuur is ontvangen) opzij te leggen.

Betalingsregeling

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit bieden zij aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Meer informatie over de betalingsregeling staat op alle facturen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wmo? Kijk dan op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. U kunt ook bellen naar 0800-1925 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Dit nummer is gratis.

Bron: gemeente Amersfoort