Rotonde De Nieuwe Poort wordt kruising met verkeerslichten

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoort werkt hard aan het invullen van de woningbouwopgave. Dat gebeurt ook in Langs Eem en Spoor, het gebied dat loopt vanaf De Wagenwerkplaats via Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad tot aan de Kop van Isselt. Tot 2030 worden hier zo’n 3.000 woningen gebouwd. Dat vraagt hier en daar ook om aanpassingen van de verkeerssituatie.

De verkeersveiligheid op rotonde De Nieuwe Poort schiet op dit moment tekort, vooral voor fietsers en voetgangers. Ook de doorstroming van het verkeer kan beter. Om het Soesterkwartier goed en veilig bereikbaar te houden, is aanpassing van rotonde De Nieuwe Poort nodig. Een van de maatregelen is om van de rotonde een kruising met verkeerslichten te maken. Om dit te kunnen doen, wordt voorgesteld om de Groningerstraat, als een van de takken, van de huidige rotonde af te halen. Ook zal de aansluiting van de Brabantsestraat op de Amsterdamseweg worden verplaatst waardoor deze door verkeer vanuit de tunnel bereikbaar wordt. Deze maatregelen zorgen voor minder verkeer op De Nieuwe Poort zelf waardoor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden verbeterd.

Goed overleg

“Om het Soesterkwartier bereikbaar te houden, wordt een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Geldersestraat voorgesteld. Dit vraagt om goed overleg met de wijkbewoners”, legt wethouder Buijtelaar uit: “Het afsluiten van de Groningerstraat leidt tot vermindering van autoverkeer op de Noordewierweg. Dat sluit goed aan bij de wens van ‘Noordewierweg Verbindt’, een werkgroep uit het Soesterkwartier.”

De maatregelen

De voorgestelde maatregelen op een rij.

  • Rotonde De Nieuwe Poort wordt een kruising met verkeerslichten, nadat de Groningerstraat wordt afgesloten van de rotonde. Hierdoor wordt De Nieuwe Poort veiliger.
  • Er komt een nieuwe ontsluitingsweg van en naar het Soesterkwartier. Deze weg heeft een aansluiting op de Amsterdamseweg ter hoogte van de Geldersestraat naar de Dollardstraat of Puntenburgerlaan.
  • De aansluiting van de Brabantsestraat op de Amsterdamseweg wordt verlegd, zodat auto’s die uit de tunnel komen naar de Brabantsestraat kunnen afslaan.
  • De bewoners en gebruikers van de Nieuwe Stad rijden de Nieuwe Stad in vanaf de Eemlaan en uit via de Brabantsestraat. Bezoekers kunnen in- en uitrijden via de Eemlaan.
  • De Nijverheidsweg Noord wordt aangesloten op de Brabantsestraat en niet meer op de Amsterdamseweg.
  • Ter hoogte van de Geldersestraat komt een kruising met verkeerslichten.
  • De Amsterdamseweg wordt verbreed en beter oversteekbaar. Er komt meer ruimte voor het voet- en fietspad en een groene middenberm.

De voorgestelde maatregelen zullen niet in één keer worden uitgevoerd en hangen voor een groot deel ook samen met de verdere ontwikkeling voor de Kop van Isselt.

Participatie

De komende maanden legt de gemeente een uitgewerkt voorstel, voor de inrichting van De Nieuwe Poort en de directe omgeving voor aan bewoners, bedrijven en belanghebbenden in het Soesterkwartier. Met deze raadpleging wordt hen gevraagd reacties op het voorstel en wensen mee te geven aan de gemeente. Alle reacties en wensen worden meegenomen als het voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter bespreking en, later, de besluitvorming.

Bron: gemeente Amersfoort