Ondernemers provincie Utrecht getroffen door corona, maar veerkrachtig

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

In de provincie Utrecht zijn de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bij ondernemers goed merkbaar. Bijna een derde van hen ervaart een omzetdaling van meer dan 60%. Dat blijkt uit een enquête die de overheden en werkgeversorganisaties uit de provincie Utrecht hielden.

De enquête, die tussen 11 en 31 mei is ingevuld door ruim 5600 ondernemers, laat ook de veerkracht van ondernemers in de regio zien: 55% werkt aan (innovatieve) oplossingen om het bedrijf weer open te stellen of in te richten voor de anderhalvemetersamenleving. Een kwart verwacht zelfs vrijwel geen gevolgen van het coronavirus op hun onderneming.

Fatma Koser Kaya, wethouder Economie: “De coronacrisis raakt ook de bedrijven en arbeidsmarkt in onze regio. We staan voor een omvangrijke opgave om de negatieve gevolgen op onze economie zo veel mogelijk te beperken. Hoe die gevolgen eruit zullen zien is onzeker, maar ik heb veel vertrouwen in onze economie. De regio Utrecht behoort al jaren tot de meest concurrerende regio’s van de EU. Nog meer dan in andere provincies hebben onze ondernemers en bedrijven het vermogen om zich aan de nieuwe economische werkelijkheid aan te passen.”

Omzetdaling

Twee derde van de ondervraagde ondernemers ervaart een omzetdaling door de maatregelen tegen het coronavirus. Bij een kwart is sprake van een omzetdaling van 80% of meer. Het wegvallen van orders wordt ervaren als het grootste probleem: 37% van de ondervraagde ondernemers ervaart dit zelfs als een acuut probleem terwijl 13% antwoordt dat de uitval van orders binnen drie maanden gaat spelen. De grootste kostenposten zijn salarissen en de huur. 40% van de respondenten stelt investeringen uit. Het gaat hierbij vooral om vervangingen en uitbreidingen.

Horeca en cultuur hardst geraakt

De sectoren horeca en cultuur merken meer dan gemiddeld de invloed van de coronacrisis. Deze ondernemers hebben vaak acute liquiditeitsproblemen. Dit sluit aan bij het algemene beeld in de sector: men heeft duidelijk meer te maken met wegvallen van orders, personeelsoverschotten en wegvallen van de aanvoer. Deze sectoren maken ook meer dan gemiddeld gebruik van de overheidsregelingen.

Behoefte en gebruik hulpmaatregelen

De landelijke, regionale en lokale overheden hebben financiële regelingen getroffen voor ondernemers. Ruim een derde van de ondernemers maakt hier gebruik van. De meest gebruikte regeling is uitstel van de landelijke belastingverplichtingen (19%). Daarna komt de NOW-regeling (18%) en de TOZO (15%). Toch geeft het grootste deel van de ondernemers aan geen gebruik te maken van de regelingen die de landelijke en regionale overheden bieden. Een meerderheid geeft aan voldoende te hebben aan de bestaande hulpvormen. Als extra maatregelen nodig zijn, vragen ondernemers om belastingvrijstellingen en structureel kapitaal.

De meeste ondernemers zijn al bezig (geweest) met het aanpassen van de bedrijfsvoering, zoals thuiswerken en afstand houden. Over de gevolgen van corona in de toekomst zijn ondernemers verdeeld. Zeven op de tien verwacht negatieve gevolgen voor hun onderneming. Aan de andere kant verwacht één op de vier ondernemers (vrijwel) geen gevolgen van het coronavirus. Een kleine groep verwacht zelfs een positief effect. Ondernemers voor wie dat relevant is, passen hun onderneming aan aan de anderhalvemetersamenleving. In sectoren als ICT, financiën en zakelijke dienstverlening zijn veranderende werkwijzen of protocollen niet nodig of niet relevant. Dat geldt ook voor veel zzp’ers.

Bron: gemeente Amersfoort