Raadsvergadering Het Besluit in De Prodentfabriek

Foto: Gemeente Amersfoort

De gemeenteraad gaat fysiek vergaderen. De laatste twee raadsvergaderingen voor het zomerreces – op 30 juni en 14 juli – worden gehouden in De Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20. Dat heeft het presidium besloten (de commissie die de gemeenteraad adviseert over de vergaderagenda).

De raadsleden komen fysiek bijeen en vergaderen dus niet digitaal. Omdat het in de raadzaal van het stadhuis niet mogelijk is om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen en genoeg afstand te houden, is gekozen voor de locatie De Prodentfabriek.

De raadsvergadering is digitaal openbaar en te volgen via de website https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live en via YouTube (RaadAmersfoort).

Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar voor inwoners en journalisten die de vergadering willen bijwonen. Daarvoor is in De Prodentfabriek een aparte ruimte met groot scherm gereserveerd, met zicht op de vergaderzaal. Deze plaatsen moeten worden gereserveerd via [email protected]. Let op: Reservering geschiedt op volgorde van aanmeldingen en het beschikbare aantal plaatsen!

De gemeenteraad mag fysiek vergaderen

Georganiseerde samenkomsten (max. 100 personen) zijn naar verwachting tot 1 juli verboden. Uitzonderingen zijn onder andere wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van de gemeenteraad. Deze zijn toegestaan.

Lees de agenda van 30 juni hier.

Bron: gemeente Amersfoort