Start ontwerpproces visie Varkensmarkt

Foto: Gemeente Amersfoort

Een grote wens van bewoners en ondernemers op en rond de Varkensmarkt is een sfeervolle ontmoetingsplek van de Varkensmarkt te maken. Onlangs overhandigde Gereon Bargeman, namens Ontwerplab Varkensmarkt, aan wethouder Stegeman symbolisch en virtueel de visie Varkensmarkt namens de ondernemers en bewoners.

Verbindende schakel

Bewoners en ondernemers willen dat de Varkensmarkt de verbindende schakel wordt tussen de Langestraat, Westsingel, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Koestraat en de Zuidsingel. Een plein met een eigen identiteit en gericht op ontmoeten en verblijven.

Tijdens bijeenkomsten in het zogeheten ‘Ontwerplab Varkensmarkt’ hebben bewoners en ondernemers deze visie opgesteld. Wethouder Stegeman: “Wat een succesvol voorbeeld van initiatiefrijke Amersfoorters. Ze namen zich een probleem ter harte en gingen vervolgens samen aan de tekentafel zitten voor een oplossing. We prijzen ons gelukkig met zulke bevlogen inwoners en ondernemers.” De overhandiging van de Visie Varkensmarkt aan de gemeente is de start van het verdere proces om de Varkensmarkt te herinrichten.

Visie Stadshart

De Visie Varkensmarkt sluit goed aan op de gemeentelijke visie ‘Stadshart’ waarin staat dat een aantal plekken voor ontmoeting en beleving wordt uitgebreid, zoals door de herinrichting van de pleinen Varkensmarkt, Stationsplein, Zonnehof en het Flintplein. Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid en levendigheid van onze binnenstad met winkels, horeca en culturele voorzieningen op peil houden en laten meegroeien met de behoeftes in de stad en regio. En tegelijkertijd het leven in de binnenstad plezierig houden voor bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Vervolg

De gemeente richt een projectgroep op waar, naast Gereon Bargeman namens het Ontwerplab ook een ontwerpbureau deel van uitmaakt. Deze projectgroep organiseert de start van het ontwerpproces en formuleert de kaders voor de participatie. Na de zomer vragen we belanghebbenden en belangstellenden hun mening over deze visie. Gereon Bargeman: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de Varkensmarkt de make-over geven die het verdient. En dat we straks een sfeervol plein als oriëntatiepunt voor een bezoek aan de binnenstad hebben.”

Bron: gemeente Amersfoort