Wat vind je van het Zocherplantsoen?

Zocherplantsoen vanaf stadsmuur
Foto: gemeente Amersfoort

Het Zocherplantsoen is populair. Maar het groen staat onder druk. Om er goed voor te zorgen, moet de gemeente beschrijven wat belangrijk is aan het park en hoe dat behouden kan blijven. Dat wordt vastgelegd in een visie. Daarom wil de gemeente van gebruikers horen wat zij van het park vinden.

Laat het weten en vul vóór 20 juni het enquêteformulier in op www.amersfoort.nl/zocher.

Het Zocherplantsoen is een karakteristiek onderdeel van de Amersfoortse binnenstad. Het plantsoen is ontworpen door de architecten Zocher en Van Lunteren en aangelegd rond het jaar 1830. Het ontwerp is speciaal door de afwisseling in open en gesloten delen, bijzondere doorkijkjes, de kronkelende paden, bomen, heesters en kruiden. Het park vormt een groene oase in de verder stenige binnenstad: voor de bewoners, bezoekers, maar ook voor dieren en insecten. Dat willen de gemeente graag behouden.

Gebruik, groene beleving en klimaatverandering

Het park wordt intensief gebruikt en het klimaat verandert. Dat vraagt slim groenbeheer, zodat het park tegen extreme hitte en droogte kan en aantrekkelijk blijft voor vogels en insecten. Dat is goed voor de biodiversiteit, wat op zijn beurt weer goed is voor alle inwoners van de stad.

Wat vindt u van het park?

Komt u vaak in het Zocherplantsoen? Misschien woont u ernaast. Of laat u er uw hond uit. Of rent of wandelt een rondje in uw lunchpauze of vrije tijd. De gemeente Amersfoort hoort graag van u als gebruiker wat u van het park vindt. Laat het weten door de enquête in te vullen op www.amersfoort.nl/zocher. Dat kan tot en met 19 juni.

Wat doet de gemeente met uw reactie?

De gemeente verwerkt alle resultaten van de enquêtes in een rapport en geeft dat aan het adviesbureau G84. Dit bureau schrijft de visie voor de gemeente. Als de visie in concept klaar is, mag u erop reageren. Dit wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen. De reacties op de conceptvisie komen in een aparte notitie. Daarna wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de visie vast te stellen.

Bron: gemeente Amersfoort