Gebiedsvisie Amersfoort Centraal krijgt goedkeuring van de raad

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Amersfoort gaat verder met de ontwikkeling van het stationsgebied. Dinsdag stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal vast.

Veilig, gastvrij en levendig

De ambitie is een stationsgebied te creëren met een optimaal functionerende en veilige verkeerssituatie, voor fietsers en voetgangers in het bijzonder. Een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietsenkelder, veel groen, en een gastvrije, levendige route van station naar de binnenstad. Het is de essentie van de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal.

Goed onderbouwd

Begin dit jaar is deze visie in de Ronde van de raad geweest en op verzoek van de Fietsersbond is er een second opinion uitgevoerd op het ontwerp van de fietsstromen. Afgelopen week kreeg de raad in de Ronde uitleg over dit verdere onderzoek. Het blijkt dat de ideeën voor de fietsroutes en fietsstromen in de visie degelijk, veilig en goed onderbouwd zijn. In de second opinion zijn aanbevelingen gedaan om het comfort voor fietsers verder te verbeteren, zoals voorsorteervakken op fietspaden en bredere aansluitingen op het Smallepad. Deze aanbevelingen worden in het ontwerptraject uitgewerkt.

Uitnodigende stadsroute

Gebouwen langs de looproute richting de stad krijgen op de begane grond een aantrekkelijke inrichting. Zo ontstaat een meer levendig gebied met een prettige, uitnodigende route richting stad. De plannen sluiten naadloos aan op de ambities van Amersfoort met het stationsgebied en de mobiliteit en bereikbaarheid van de stad.

De visie is de stip op de horizon. Deze kan nu verder worden uitgewerkt tot een plan. Gemeente Amersfoort doet dat op dezelfde manier als bij de totstandkoming van de visie, namelijk samen met belanghebbenden. Dit proces wordt binnenkort verder uitgewerkt.

Meer ruimte en voorzieningen

Op de route van en naar het station rijdt bus- en autoverkeer op dezelfde rijstrook. Hierdoor ontstaat ruimte voor bredere stoepen en terrassen, groen en water. Er ontstaat ook veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Met meer voorzieningen op de begane grond van de gebouwen ontstaat een aantrekkelijke route tussen station en binnenstad. Een prettige omgeving voor bezoekers, reizigers, werkenden en bewoners!

Bron: gemeente Amersfoort