Werkzaamheden aan gevel Smallepad 3-5

Foto: Gemeente Amersfoort

Vanaf 13 mei tot eind december van dit jaar worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de glazen gevel van het gebouw Smallepad 3-5. Dit is het kantoorgebouw waarin Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer zijn gehuisvest. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het naastgelegen fietspad tijdelijk verlegd.

Tijdens het project wordt het glas aan de buitenste gevel en luifel vervangen en worden ventilatieramen aan de bovenzijde van de dubbele gevel aangebracht om warme lucht in het gebouw te kunnen afvoeren. De binnenste gevel blijft intact. De werkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw beginnen half mei en zijn volgens planning eind december 2020 afgerond.

Fietspad

Het fietspad dat voor het gebouw langs loopt wordt tijdelijk omgelegd langs de andere kant van de vijver. Omliggende woningen en bedrijven blijven gewoon bereikbaar. Zie hieronder voor een luchtfoto met de getekende omleiding.

Transport

De bouwmaterialen worden met vrachtwagens aangevoerd. Om te voorkomen dat het overige verkeer hinder ondervindt van dit transport, wordt dit ’s ochtends voor kantoortijd uitgevoerd.

Omgeving

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Er wordt gewerkt met elektrisch gereedschap, een kraan en een hoogwerker. Omwonenden hebben naar verwachting heel beperkt hinder van geluidsoverlast en mogelijk het transport en de kraan.

De omleidingBron: gemeente Amersfoort