Nationale Onderwijsweek in Amersfoort een jaar later

Foto: Gemeente Amersfoort

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben grote invloed op het onderwijs. Ze vragen veel van de leerlingen en iedereen die in het onderwijs werkt. Het past in deze situatie niet om de Nationale Onderwijsweek te organiseren. Daarom hebben de stuurgroep Amersfoort Nationale Onderwijsstad en Stichting Nationale Onderwijsweek besloten de Nationale Onderwijsweek, die in de eerste volle week van oktober zou plaatsvinden, met een jaar uit te stellen.

Begin dit schooljaar verkoos Stichting Nationale Onderwijsweek Amersfoort tot Nationale Onderwijsstad 2020-2021. Een van de hoogtepunten die bij die titel hoort, is de organisatie van de Nationale Onderwijsweek in samenwerking met Stichting Nationale Onderwijsweek. Voor de invulling van het programma heeft de stuurgroep (een brede vertegenwoordiging van het onderwijs en de gemeente) een grote rol weggelegd voor het onderwijsveld. In maart is een mooie en energieke start gemaakt met ruim 100 mensen die actief zijn in en om het onderwijs in de stad. Snel daarna moesten de scholen hun deuren sluiten. De situatie in het onderwijs zal ook de komende periode nog de nodige aanpassingen vragen. De Nationale Onderwijsweek in Amersfoort wordt daarom een jaar doorgeschoven.

Een jaar voor en door het onderwijs

Joost Kentson, bestuurder van de Meerwegen scholengroep: “Eén van de redenen dat we de titel Nationale Onderwijsstad hebben gekregen, is de goede samenwerking in en om het onderwijs. Dat is ook het uitgangspunt van Amersfoort Onderwijsstad; een jaar voor en door het onderwijs. We maken met elkaar het programma, ook voor de Nationale Onderwijsweek.”

Fatma Koşer Kaya, wethouder onderwijs, ziet hoe hard er gewerkt wordt om het onderwijs in deze bijzondere tijd door te laten gaan. “De veerkracht en flexibiliteit die de scholen laten zien, is indrukwekkend. We willen hen nu niet zwaarder belasten en het is geen optie om het programma voor de Nationale Onderwijsweek zonder het onderwijsveld vorm te geven. We doen het daarom samen in 2021.“

Job Christians, bestuursvoorzitter van Stichting Nationale Onderwijsweek, benadrukt het belang van het gezamenlijk ontwikkelen van een aansprekend programma. “Wat we doen, doen we goed. We bieden een krachtig podium voor het prachtige onderwijs. Met de goede energie, die voelbaar was tijdens de aftrap, gaan we volgend jaar verder. Nu eerst de focus op het continueren van het onderwijsproces.”

Amersfoort Nationale Onderwijsstad

Amersfoort is en blijft de Nationale Onderwijsstad. De stuurgroep Amersfoort Nationale Onderwijsstad en Stichting Nationale Onderwijsweek stemmen af in welke vorm activiteiten weer kunnen worden opgepakt. Een en ander is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen. Zij kijken uit naar het gezamenlijk organiseren van een inspirerende Nationale Onderwijsweek in 2021. Stichting Nationale Onderwijsweek kijkt naar nog naar een geschikt moment voor het uitreiken van de OnderwijsTopTalentPrijs, de Nationale Onderwijsprijs en de verkiezing van de Nationale Onderwijsfilm.

Bron: gemeente Amersfoort