Herdenken en vieren in Amersfoort

Foto: Gemeente Amersfoort

Jaarlijks vindt er een aantal vaste herdenkingen en stadsbrede vieringen plaats in de maanden april en mei. Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, wordt er gekeken naar een alternatieve invulling om toch op een waardige manier samen te kunnen herdenken en vieren.

De jaarlijkse herdenkingen gaan door, maar in een andere vorm. Over het algemeen met minder aanwezigen en voornamelijk digitaal. Hieronder vindt u een overzicht van de herdenkingen die op de planning staan.

Overzicht herdenkingen

19 april: overdracht Kamp Amersfoort aan Rode Kruis

In plaats van de traditionele herdenking met duizenden aanwezigen, kunt u de herdenking digitaal, via (o.a.) de website van Kamp Amersfoort bijwonen. Die virtuele herdenking is zondag 19 april om 13.30 uur. Ga voor meer informatie naar: www.kampamersfoort.nl/19april2020/.

4 mei: Leusderheide, Jannetjesdal

De herdenking vind plaats in besloten kring.

4 mei dodenherdenking: Molendijkflat (Rustenburg), Hoogland, Rusthof

Op 4 mei wordt er op verschillende plekken in Amersfoort herdacht:

  • Molendijkflat – Besloten kranslegging.
  • Hoogland – Besloten kranslegging.
  • Kamp Amersfoort/Rusthof – De stille tocht en het programma bij Rusthof is in een aangepaste vorm digitaal te volgen. Locoburgemeester Patrick Kiel van Leusden en burgemeester Bolsius lopen de gebruikelijke route van Kamp Amersfoort naar Rusthof. De tocht en de speech van burgemeester Bolsius worden via een livestream uitgezonden en afgewisseld met beelden uit Amersfoort en Leusden.Er wordt stilgestaan bij ‘De Stenen Man’, het gedenkteken voor ‘Gevallen Veteranen Amersfoort en Leusden’, het gedenkteken voor ‘De Onbekende Soldaat’ om uiteindelijk een krans te leggen bij de Nederlandse vlag. Vervolgens speelt een trompettist van Juliana het taptoesignaal, houden we 2 minuten stilte en spelen een beperkt aantal leden van Juliana het Wilhelmus. Ter afsluiting zal er een vooraf opgenomen scholierengedicht en speech van burgemeester Bolsius uitgezonden worden.

Extra initiatieven op 4 mei

Om zoveel mogelijk Amersfoorters te betrekken bij de herdenkingen en vieringen, juist nu saamhorigheid van groot belang is, zijn verschillende initiatieven ontstaan en bedacht. Hieronder leest u een aantal voorbeelden van initiatieven:

  • Op 3 mei leggen vrijwilligers van de stichting Sovjet Ereveld bloemen op alle oorlogsgraven op Rusthof.
  • Op 4 mei in de ochtend leggen vrijwilligers van de Stichting Herdenkingsstenen een anjer op alle herdenkingstenen.
  • Op 4 mei in de middag wordt de laatste herdenkingssteen nabij Museum Flehite neergelegd.
  • In navolging van een landelijk initiatief roepen wij Amersfoorters op met een muzikaal talent om 20.00 uur in de eigen buurt, voor hun eigen voordeur het taptoe signaal te spelen en na 20.00 uur het Wilhelmus.
  • 20.02 uur speelt de beiaardier op het carillon van de Onze Lieve Vrouwetoren.

Overzicht stadsbrede vieringen

24 april Lintjesregen

De Algemene Gelegenheid wordt uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2020. De decorandi worden wel op 24 april geïnformeerd over hun Koninklijke Onderscheiding door de burgemeester en ontvangen ‘s middags thuis een bos bloemen met een persoonlijke felicitatiekaart.

27 april: Koningsdag

Alle koningsdagactiviteiten zijn geschrapt in het kader van de landelijke maatregelen. Sommige comités denken na over een andere invulling.

5 mei: Bevrijdingsdag

Alle activiteiten die door partijen uit de stad georganiseerd waren zijn afgelast. Het programma 75 jaar vrijheid verschuift voornamelijk naar online.

7 mei: Geluid van Vrijheid en de officiële Bevrijdingsdag van Amersfoort

Deze muzikale voorstelling op het OLV Kerkhof wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

8 mei: Veteranendag

Veteranendag wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Bron: gemeente Amersfoort