UPDATE coronavirus en raadsvergadering Het Besluit 24 maart

Foto: Gemeente Amersfoort

Het presidium heeft, in nauw overleg met de burgemeester en fractievoorzitters, besloten dat de raadsvergadering (het Besluit) op 24 maart doorgaat, zonder publiek en in aangepaste vorm. Dit geldt alleen voor noodzakelijke besluiten. Deze vergadering zal, zoals gebruikelijk, via internet live te volgen zijn.

Het kabinet heeft gisteren de maatregelen aangescherpt en aangegeven dat bijeenkomsten worden verboden. Voor vitale processen, cruciale beroepen in onze samenleving en voor noodzakelijk werk dat niet thuis (digitaal) kan worden gedaan geldt dit niet. Omdat digitaal stemmen (nog) niet mogelijk is (Gemeentewet) is het voor de besluitvorming van de gemeenteraad nodig om fysiek bij elkaar te komen. Het aantal raadsleden wordt tot het minimum beperkt. Om de vergadering door te kunnen laten gaan is een zogenaamd quorum vereist, een minimum aantal aanwezige raadsleden. In het geval van Amersfoort zijn dat er minimaal 20. Alle richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

Daarbij geldt: de raadsvergadering vindt alleen plaats voor de noodzakelijke besluiten, zonder publiek en in aangepaste vorm. De vergadering wordt live uitgezonden op internet (via de
button Live op de website www.amersfoort.nl/gemeenteraad).

Deze beslissing is genomen op basis van de volgende afwegingen:

 • Het is van groot belang dat de risico’s voor de volksgezondheid worden beperkt en de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid worden opgevolgd.
 • Tegelijkertijd is het belangrijk dat – in het belang van de stad – nu het kabinet de periode van de maatregelen tot 1 juni heeft verlengd, het democratisch proces doorgaat en dat besluiten wel worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over woningbouwplannen.

Hoe gaat deze vergadering er uit zien?

 • De gemeenteraad besluit alleen over de besluiten die noodzakelijk zijn.
 • De raadsleden zullen zo kort mogelijk bijeen zijn. Er wordt, zoveel als mogelijk,
  alleen gestemd. De verschillende fracties zullen bij elk besluit schriftelijk hun
  standpunten duidelijk maken. Deze zijn uiterlijk dinsdag 24 maart beschikbaar
  bij de onderwerpen van de vergaderagenda op www.amersfoort.notubiz.nl.
 • Alle mogelijke maatregelen voor de volksgezondheid worden genomen. Denk bijvoorbeeldaan het schoonmaken van de raadzaal en de apparatuur, en met afstand van elkaarplaats nemen (social distancing).
 • Een raadsvergadering is altijd openbaar maaronder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord publiek toe te laten;daarom vindt de vergadering zonder publiek plaats. De vergadering is weldigitaal openbaar en wordt live uitgezonden op internet (via link op www.amersfoort.nl/gemeenteraad en via www.amersfoort.notubiz.nl)

Belangrijk

Wilt u meer informatie. Heeft u vragen? Kijk bij de Q&A op www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Op deze site informeren wij u ook over de aankomende tijd, of vergaderingen doorgaan en hoe. U vindt er de vergaderagenda en de contactgegevens van raadsleden. Volg de raad ook via Twitter en Facebook: @RaadAmersfoort. De wekelijkse RaadsMail ontvangen? Aanmelden: www.amersfoort.nl/mail. U kunt ook mailen naar: [email protected]

Bron: gemeente Amersfoort