Aanpassing raadsvergadering 24 maart vanwege coronavirus

Foto: Gemeente Amersfoort

Het presidium heeft, in nauw overleg met de burgemeester en fractievoorzitters, besloten dat de raadsvergadering het Besluit op 24 maart doorgaat, zonder publiek en in aangepaste vorm. Dit geldt alleen voor noodzakelijke besluiten. Deze vergadering zal, zoals gebruikelijk, via internet live te volgen zijn.

Deze beslissing is genomen op basis van de volgende afwegingen:

  1. Het is van groot belang dat de risico’s voor de volksgezondheid worden beperkt en de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid worden opgevolgd. Daarom zal de vergadering in aangepaste vorm, zonder publiek en zo kort mogelijk zijn.
  2. Tegelijkertijd is het belangrijk dat – in het belang van de stad – het democratisch proces doorgaat en dat besluiten wel worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over woningbouwplannen.

Hoe gaat deze vergadering er uit zien?

  • De gemeenteraad besluit alleen over de besluiten die noodzakelijk zijn. De gemeenteraad moet daarvoor ‘fysiek’ bij elkaar komen. Digitale besluitvorming is volgens de wet niet mogelijk. Minimaal twintig raadsleden moeten aanwezig zijn om de vergadering te laten doorgaan. Een besluit is rechtsgeldig als – in het geval van Amersfoort – minimaal twintig raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
  • De raadsleden zullen zo kort mogelijk bijeen zijn. Er wordt, zoveel als mogelijk, alleen gestemd. De verschillende fracties zullen bij elk besluit schriftelijk stemverklaringen geven om zo hun standpunten duidelijk te maken. Deze zijn uiterlijk dinsdag beschikbaar bij de onderwerpen van de vergaderagenda op www.amersfoort.notubiz.nl.
  • Alle mogelijke maatregelen voor de volksgezondheid worden genomen. Denk aan het schoonmaken van de raadzaal en de apparatuur, en met afstand van elkaar plaats nemen (social distancing). Alleen het hoognodige ondersteunend personeel zal aanwezig zijn.
  • Een raadsvergadering is altijd openbaar maar onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord publiek toe te laten; daarom vindt de vergadering zonder publiek plaats. De vergadering is wel digitaal openbaar en wordt live uitgezonden op internet (via link op www.amersfoort.nl/gemeenteraad en via www.amersfoort.notubiz.nl).

Belangrijk

Het kan zijn dat de situatie weer verandert. Kijk daarom voor actuele informatie op de site www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook informatie over de vergaderingen en besluitvorming van de gemeenteraad en de contactgegevens van de raadsleden (onder ‘Samenstelling gemeenteraad’). Volg de raad via Twitter en Facebook: @RaadAmersfoort. De wekelijkse RaadsMail ontvangen? Aanmelden: www.amersfoort.nl/mail.

Informatie? Vragen?

Kijk op www.amersfoort.nl/gemeenteraad of mail: [email protected]

Bron: gemeente Amersfoort