Nadere informatie dienstverlening gemeente Amersfoort

Foto:

De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het nieuwe coronavirus in te dammen. Door bijeenkomsten met veel mensen te mijden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner.

De gemeente Amersfoort volgt de landelijke maatregelen en roept iedereen in de stad op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

De maatregelen hebben uiteraard invloed op ons dagelijks leven en gewoonten, en roepen vragen op van inwoners en organisaties in de stad. Ook als gemeente is gekeken wat dit voor de organisatie en medewerkers betekent.

Dienstverlening gemeente

De dienstverlening gaat gewoon door, maar er wordt in kleinere teams gewerkt. Dat betekent dat de balies open zijn. Wel kan het zo zijn dat het iets langer duurt voordat u iemand aan de balie of telefoon krijgt, omdat medewerkers in kleinere teams werken die niet gelijktijdig op het stadhuis aanwezig zijn.

Burgerzaken:

 • Afdeling Burgerzaken gaat volledig op afspraak werken. Dat geldt ook voor het ophalen van reisdocumenten.
 • Op donderdagavond 19 en 26 maart is balie Burgerzaken gesloten.

Trouwen en partnerschapsregistraties:

De plechtigheid tot het sluiten van een huwelijk of aangaan van een partnerschap in een door de gemeente aangewezen Huis der gemeente gaat gewoon door mits op de locatie niet meer dan 100 personen aanwezig zijn.
Of een receptie of feest in een horecagelegenheid doorgaat besluit de eigenaar van de gelegenheid.

Begrafenis en crematie:

 • De begrafenissen en crematies gaan gewoon door.
  Wanneer de verwachting is dat er meer dan 100 genodigden aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid kan gebruik worden gemaakt van de online gratis dienstverlening: live-uitvaart. Genodigden die niet aanwezig kunnen zijn kunnen de uitvaartdienst op deze manier volgen. Kijk voor meer informatie op de website van CBA-Amersfoort. Ook bij het condoleren geldt het advies vanuit het RIVM om geen handen te schudden.
 • Indien aansluitend aan de plechtigheid het gezelschap nog is uitgenodigd in een horecagelegenheid is het aan de eigenaar om te besluiten of dit door kan gaan.

CNME/Groene Huis

 • Het Groene Huis sluit van zondag 15 maart tot in ieder geval 31 maart voor het publiek.

Centrum voor Archeologie

 • Het Centrum voor Archeologie is tot nader order gesloten.

Eemhuis

 • Het Eemhuis gaat op 13 maart om 17.00 uur dicht en blijft gesloten tot in ieder geval 31 maart. Dat geldt ook voor Scholen in de Kunst, Archief Eemland en Bibliotheek Eemland. Ook alle vestigingen van Bibliotheek Eemland gaan dicht.
 • Bouwdossiers inzien bij Archief Eemland is tijdelijk niet mogelijk. Als er zeer dringende redenen zijn voor inzage kan via [email protected] een verzoek worden gedaan. Een publieksarchivaris neemt dan contact op.

De gemeenteraad

 • Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om zoveel als mogelijk het democratisch proces en besluitvorming doorgang te laten vinden en er tegelijk voor te zorgen dat inwoners niet hoeven te kiezen tussen zorgen over gezondheid en het recht op inspreken.
  Daarom geldt de komende weken:
 • Het Besluit gaat gewoon door, maar zonder publiek. Deze vergaderingen zijn wel live via de stream te volgen.
 • Rondes met gelegenheid tot inspraak worden vooralsnog verplaatst of (indien zwaarwegend belang in voortgang) er wordt gezocht naar een alternatief om inspraak veilig te laten plaatsvinden: bijvoorbeeld door gebruik te maken van streaming, inspraak per skype, in persoon of schriftelijk.
 • Rondes zonder inspraak en niet voor besluitvorming noodzakelijk worden de komende tijd verplaatst of geannuleerd.

Komende vergaderingen:

 • De Stad In op 17 maart gaat NIET door.
 • Het Besluit op 24 maart gaat WEL door maar zonder publiek.
  Via de livestream kan de stad de vergadering volgen. Bij ziekte onder raadsleden geldt de reguliere lijn (quorum). Zoals altijd gaat de Raad over de eigen agenda: bij de vaststelling van de agenda, aan het begin van de vergadering.
 • Rondes op 31 maart gaan NIET door.

Markten

De markten gaan vooralsnog gewoon door.

Werk, Inkomen en Zorg

De balies voor Arbeidsintegratie (Stadsring 75) en werk en inkomen (Stadhuisplein 3) blijven open. Inlopen op deze locaties blijft dus mogelijk.

Huisbezoeken voor de Wmo worden beperkt. Alleen noodzakelijke bezoeken gaan na afstemming door.

Sociaal Domein

Uitvoeringsorganisaties zoals de Wijkteams, Indebuurt033 en Stadsring 51 hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben. Hun dienstverlening gaat door, waar mogelijk telefonisch. Bij zorgen kunt u contact opnemen met het Wijkteam via 033 469 4869.

Bijeenkomsten

Algemeen:

Gemeente Amersfoort hanteert de richtlijn van de Rijksoverheid. Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast.

Bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente:

Bijeenkomsten die de gemeente de komende tijd gepland heeft, worden zoveel als mogelijk uitgesteld. Ook bijeenkomsten met minder dan 100 deelnemers. De reden hiervoor is dat de gemeente deze bijeenkomsten veelal organiseert om inwoners de kans te bieden mee te denken en praten over gemeentelijk beleid of projecten. Onder de huidige omstandigheden wordt verwacht dat veel mensen andere afwegingen maken over hun deelname.

Bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door anderen:

De organisator maakt uiteraard zelf de afweging om een bijeenkomst door te laten gaan, uit te stellen of af te gelasten. Hierbij is het landelijke advies om bijeenkomsten van meer dan 100 deelnemers niet door te laten gaan. Voor de overige bijeenkomsten is het aan de organisator om de afweging te maken hoe urgent de bijeenkomst is en of deze met de geldende richtlijnen van de landelijke overheid uitvoerbaar zijn. Wellicht zijn creatieve oplossingen mogelijk door deelnemers over meerdere ruimtes te verdelen en gebruik te maken van audio-visuele hulpmiddelen.

Bron: gemeente Amersfoort