1.300 woningen stationsgebied de Hoef West

Foto: Gemeente Amersfoort

In het stationsgebied van de Hoef West zijn vier partijen vergevorderd bezig om woningbouw te realiseren. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen aan de Hoefseweg 11, Inputplein 1, Hoefseweg 1 en Computerweg 1.

Daarnaast wordt er circa 15.000 m2 aan kantoren en andere werkruimtes gerealiseerd. Om deze bouwplannen mogelijk te maken legt het college de startnotitie bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de startnotitie door de raad wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

De Hoef West ondergaat een bijzondere transformatie van bedrijventerrein naar een stadsdeel, waarin een combinatie ontstaat van woningbouw, kantoren en onderwijsvoorzieningen. In totaal voorziet het gebied straks in minimaal 2.500 woningen en wil de gemeente 5.000 arbeidsplaatsen behouden. De vier plannen voor het stationsgebied tellen op tot 1.300 woningen. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage  aan de realisatie van de gemeentelijke ambitie van 1.000 nieuwe woningen per jaar. De woningen voorzien ook in de behoefte van veel woningzoekenden: 35% is bestemd voor sociale huur en 20% voor middenhuur.

Ambitieuze aanpak

De transformatie van de Hoef West is in alle opzichten een uitdaging. Gemeente en marktpartijen hebben vergaande afspraken gemaakt op basis van de gemeentelijke ambities.  Naast de 35% sociale huur en 20% middenhuur, zijn er afspraken gemaakt over lagere en hogere sociale huur, instandhoudingseisen, huurverhoging en oppervlaktes. Een ambitieuze aanpak in de realisatie van een nieuw stadsdeel in Amersfoort.

Mobiliteitshubs

Een ander besluit is het onder voorwaarden toepassen van een aangepaste parkeereis waardoor er onder andere voldoende groen kan worden aangelegd. De inzet van deelauto’s en het realiseren van meerdere mobiliteitshubs, plekken waar je kunt kiezen uit verschillende vervoersmiddelen, is een concept wat hierbij zal worden toegepast. De gemeenteraad behandelt het voorstel naar verwachting tijdens de Ronde op 10 maart en neemt een besluit op 24 maart.

Bron: gemeente Amersfoort