Integrale controle autobedrijven op de Isselt

Foto: Gemeente Amersfoort

Tien autobedrijven gelegen op industrieterrein de Isselt zijn donderdag 13 februari 2020 tijdens een integrale controle onderzocht. Onder andere meldingen uit de omgeving gaven aanleiding voor de controle.

Hierbij is gekeken of het bedrijf zich aan de regels en voorschriften houdt waar autobedrijven aan moeten voldoen. De gemeente werkt nauw samen met politie, douane, belastingdienst, UWV, Arbeidsinspectie, Stedin, brandweer, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en het verzekeringsbedrijf voertuigcriminaliteit (VBV). Wanneer er overtredingen of strafbare feiten geconstateerd worden, wordt er opgetreden.

Autobranche is kwetsbaar

De autobranche is kwetsbaar. Regelmatig maken criminelen gebruik van dienstverleners in de autobranche. Dit wordt ondermijnende criminaliteit (criminaliteit in een legaal bedrijf) genoemd. Bedrijven worden dan gebruikt om geld wit te wassen of voor het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s waarmee geld of verdovende middelen worden vervoerd.

Signaleren en melden!

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld het dan altijd bij de politie! Bel 112 als elke seconde telt en bij geen spoed 0900-8844. Anoniem doorgeven kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Twijfelt u dan kunt u de Signaalkaart ondermijning autobranche (392kB) bekijken.

Bron: gemeente Amersfoort