Werkzaamheden Westelijke Ontsluiting

Westelijke ontsluiting werkzaamheden
Foto: Gemeente Amersfoort

Vanaf 6 januari 2020 starten de werkzaamheden voor de verlegging van kabels en leidingen in en rondom het projectgebied van de Westelijke Ontsluiting. Deze weg wordt aangelegd om de verkeersdruk in dit deel van Amersfoort te verminderen en veiliger te maken door onder meer de spoorwegovergang te vervangen door een tunnel. Meerdere nutsbedrijven werken begin januari mee aan het verleggen van de kabels en leidingen.

Over de werkzaamheden

Het verleggen van de kabels en leidingen duurt ongeveer een jaar en vindt plaats in een aantal fases. Het werk van de verschillende bedrijven is helaas niet te combineren. Dat betekent dat de straat gedurende het jaar een paar keer opengebroken moet worden. De woningen, bedrijven en omgeving blijven bereikbaar, maar kortdurende stremmingen zijn niet altijd te voorkomen. De projectorganisatie van de gemeente zal in goed overleg met de aannemers kijken naar de beste oplossingen per situatie om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voor de start van de werkzaamheden op 6 januari versturen de nutspartijen die aan de slag gaan een bewonersbrief over de werkzaamheden.

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

De gemeente Amersfoort organiseert, samen met de nutsbedrijven, een informatiebijeenkomst op dinsdag 14 januari. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over de werkzaamheden en krijgen aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Omwonenden ontvangen daarom nog voor de kerstdagen een uitnodiging voor deze bijeenkomst via een bewonersbrief.

De informatiebijeenkomst op 14 januari is in de aula van het Nieuwe Eemland, Daam Fockemalaan 12, te Amersfoort. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie

De informatie en planning over de werkzaamheden staan opĀ www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting.

Bron: gemeente Amersfoort