Rijkssubsidie om praktische energiebesparende maatregelen te stimuleren

Foto: Gemeente Amersfoort

Woningeigenaren kunnen in 2020 financiële ondersteuning krijgen bij het treffen van praktische energiebesparende maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het inregelen van de CV, het plaatsen van radiatorfolie en gebruik van tochtstrippen.

Gemeente Amersfoort ontvangt een bijdrage van 2 miljoen Euro uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) van het Rijk. Dit geld is beschikbaar gekomen omdat Amersfoort zelf ook al goede stappen zet om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen in hun woning. Het gaat om een bedrag van circa 90 euro per woning.

Wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen: “Ik ben ontzettend blij met dit signaal dat we als gemeente op de goede weg zijn. Alle woningeigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Het gaat om makkelijke maatregelen die snel te nemen zijn en direct een besparing opleveren.”

De komende maand werkt de gemeente de wijze uit waarop bewoners deze subsidie kunnen inzetten. Meer informatie voor bewoners volgt in januari via het platform www.Amersfoortduurzaam.nl/energie.

Bron: gemeente Amersfoort