Stadsring51 gaat saneringskredieten aanbieden

Foto: VB Fotografie, Sabine Keijzer.

Amersfoort heeft er een nieuwe manier bij om schulden op te lossen: Stadsring51 gaat saneringskredieten aanbieden. Dit is mogelijk gemaakt door de bijdragen van Rabobank Amersfoort Eemland, Menzis, de Parochiële Caritas Instelling Amersfoort, Sociaal Fonds Amersfoort en gemeente Amersfoort.

Eén schuldeiser

“Het principe is eenvoudig”, zegt directeur Dick van Maanen van Stadsring51. “Iemand komt bij Stadsring51 met schulden bij verschillende schuldeisers. Wij berekenen wat hij of zij kan aflossen en kopen de schulden in één keer af. Daarna zijn we de enige schuldeiser. Na het betalen van 36 maandelijkse termijnen is de cliënt schuldenvrij.” Door deze nieuwe methode is de cliënt verlost van de incassobureaus, die voor veel extra stress kunnen zorgen. Mensen ervaren zo minder stress over hun financiële problemen; er komt snel rust en meer perspectief in de situatie.

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: “Dit is een belangrijke stap in de hulp die we bieden aan mensen met problematische schulden. Het is goed om te zien dat ook particuliere instanties en bedrijven de meerwaarde zien van dit saneringsfonds en we dankzij hen starten met €400.000 in kas. Dat is een mooi begin.” Voor de zomer besliste de gemeenteraad dat de schuldhulporganisatie gemeentelijke kredietbank mag worden. Eén dezer dagen wordt het eerste krediet verstrekt.

“In wezen doen we niks nieuws,” zegt Van Maanen. “Kredietbanken in het hele land verstrekken saneringskredieten. Het bijzondere is, dat we uit privaat geld putten. Dat partijen als een bank, en een verzekeraar, investeren in een schuldenvrij Nederland, dat is vernieuwend.”

Efficiënter

Saneren is bovendien efficiënter dan bemiddelen tussen een schuldeiser en iemand met schulden. Schuldeisers krijgen direct hun geld en hoeven niet 36 keer een aflossingstermijn in te boeken. Schuldhulpverleners van Stadsring51 hoeven geen jaarlijkse heronderzoeken meer te doen naar de hoogte van de schulden. Het saneringskrediet levert, naast stressreductie voor de cliënt, ook een administratieve lastenvermindering op voor schuldeisers en schuldhulpverlener. ‘Een win-win-winsituatie voor alle drie de partijen’, stelt Dick van Maanen.

De gemeente verwacht dat een half miljoen euro voldoende is om de komende tien jaar aan naar schatting honderden Amersfoortse huishoudens saneringskredieten te verstrekken. Hiervan is inmiddels € 400.000 in kas, dankzij bijdragen van Rabobank Amersfoort Eemland, Menzis, de Parochiële Caritas Instelling Amersfoort en Sociaal Fonds Amersfoort. Het saneringsfonds is een zogenaamd revolverend fonds, het geld komt terug in het fonds wanneer de kredieten worden afgelost. Waar dit mislukt (ervaringen elders wijzen op 5% van de gevallen) staat de gemeente Amersfoort garant.

Bron: gemeente Amersfoort