Op weg naar een autoluwe binnenstad

Foto: Gemeente Amersfoort

De gemeenteraad heeft dinsdag 3 december besloten om de binnenstad autoluw te maken. Dat betekent vooral dat de binnenstad alleen toegankelijk is voor bewoners en ondernemers en dat sluipverkeer geweerd wordt.

Een autoluwe binnen stad draagt bij aan een gezond stedelijk leven, waar je fijn woont en verblijft. Door ruimte te geven aan de fietsers en de voetgangers, wordt de stad groener, gezonder en klimaatbestendig. Bovendien vermindert zo de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad. Het gebied wordt aantrekkelijker en veiliger voor bewoners, ondernemers en het winkelend publiek.

Bij het besluit is een motie aangenomen om na een jaar de effecten van de autoluwe binnenstad te evalueren samen met bewoners en ondernemers. Ook is een motie aangenomen dat het parkeerterrein achter Achter Davidshof overdag voor betaald parkeren en voor vergunninghouders is en na 18.00 uur alleen voor vergunninghouders. En de revitalisering van de Kamp moet snel worden opgepakt. Er volgt nu een aantal stappen om het besluit voor een autoluwe binnenstad uit te voeren.

De volgende stappen

Voordat Amersfoort een autoluwe binnenstad heeft, moet er een verkeersbesluit worden genomen. Die gaat over de geslotenverklaringen en over het omdraaien van de rijrichting op de Grote Sint Jansstraat en de Zuidsingel tussen de Kamp en de Sint Andriesstraat.
Daarnaast worden regels opgesteld over wie wel en wie niet het autoluwe gebied in mogen rijden. Verder worden parkeerplaatsen opgeheven in een aantal straten en worden aanpassingen gedaan in de toegangswegen naar de binnenstad. Voor bewoners en ondernemers komt een website en app voor de smartphone, om visite of klanten aan te melden. Bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

De gemeente Amersfoort verwacht dat de aanpassingen in de toegangswegen, de website en de app halverwege 2020 klaar zijn. Afhankelijk van de voortgang rond het verkeersbesluit, kunnen de maatregelen voor een autoluwe binnenstad dan ingevoerd worden.

Vrijgekomen parkeerplaatsen

Door het besluit voor een autoluwe binnenstad zijn op verschillende plekken parkeerplaatsen niet meer nodig. Hans Buijtelaar, wethouder Mobiliteit: “We willen deze plekken een creatieve invulling geven en zullen binnenkort via een oproep bewoners vragen om hiervoor ideeën aan te leveren.”

Bezoekers van de binnenstad

Bezoekers van bewoners van de binnenstad mogen het autoluwe gebied in om bijvoorbeeld iemand te brengen of op te halen. Zij parkeren tegen een laag tarief in een van de drie gemeentelijke parkeergarages. De bewoner moet hen daarvoor aanmelden via de website of app.

Bezoekers van ondernemers in de binnenstad mogen het autoluwe gebied in om te laden en lossen of om te parkeren op eigen terrein. De ondernemer moet hen daarvoor aanmelden via de website of app. Parkeren kan ook in een van de zeven parkeergarages in en rond de binnenstad.

Bron: gemeente Amersfoort