Ondergrondse fietsenstalling Centraal Station

Foto: Gemeente Amersfoort

De geplande fietsenkelder onder station Amersfoort komt er. Het gewijzigde plan voor deze ondergrondse fietsenstalling is op 3 december goedgekeurd door de raad. Een eerder plan met een uitgang, via een tunnel, naar de zuidzijde van het Stationsplein, stuitte op veel weerstand en was minder goed toegankelijk via het Smallepad.

Uit onderzoek bleek dat veel meer mensen dan gedacht vanuit deze richting, via het Smallepad, naar het station kwamen. Het onderzoek is gedaan op verzoek van omwonenden en de raad. Ook de eigenaar van het stationsgebouw was bereid mee te denken aan een verbeterde entree vanaf het Smallepad naar de ondergrondse stalling. Het plan is nu om een ruime, goed toegankelijke entree te realiseren vanaf het Stationsplein en de via de Kersenbaan en het Smallepad.

De aanbesteding voor de aanleg van de fietsenkelder wordt nu gestart. Als voorbereiding op de aanleg verleggen nutsbedrijven volgend jaar alvast de kabels en leidingen op het plein. Dat betekent dat het plein in de loop van 2020 fietsvrij wordt gemaakt. Communicatie over de aanleg van de fietsenkelder doet de gemeente samen met ProRail en NS.

Ruime kelder met zo’n 5.200 plekken

De fietsenkelder krijgt een ruime, goed toegankelijke entree aan de Kersenbaan/Smallepad. Vanaf het Stationsplein komt een comfortabele entree met rolpaden en een luie trap. In de fietsenkelder komt, als alles klaar is, een directe toegang naar de stationshal. De stalling biedt ruimte aan bijna 5.200 fietsen.

Stationsplein en omgeving

“Amersfoort is een groeiende stad en ook qua verkeer wordt het drukker. Daarom kiezen we voor een ruime overdekte en toegankelijke plek voor de fietsen van treinreizigers”, zegt wethouder Buijtelaar. “Door fietsen van het plein te halen, ontstaat letterlijk en figuurlijk ruimte voor een nieuwe inrichting van het Stationsplein en de omgeving”. De raad besluit naar verwachting in januari 2020 over de visie voor het gehele stationsgebied.

Bron: gemeente Amersfoort