Amersfoort Centraal: een aantrekkelijke stationsomgeving als knooppunt van ontmoeting en entree van de stad

Foto: Gemeente Amersfoort

Het college legt de visie voor de inrichting van het stationsplein én de route van station naar binnenstad voor aan de gemeenteraad: van een stenig plein met veel fietsen naar een uitnodigende entree van de stad. Een stationsgebied met een optimaal functionerend verkeersknooppunt, een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietsenkelder, veel groen, en een gastvrije en levendige route van station naar de binnenstad.

Dat is de essentie van de gebiedsvisie voor het stationsgebied Amersfoort. Een visie op hoofdlijnen waar in de uitwerking nog voldoende ruimte is voor alle belanghebbenden om op gedetailleerder niveau keuzes te maken. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de visie én het nieuwe ontwerp van de fietsenkelder en legt deze voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

Amersfoort is een groeiende stad en ook qua verkeer wordt het drukker. Om bereikbaar te blijven is het nodig te investeren in openbaar vervoer en de fiets. Hiervoor is in 2016 het plan ‘Amersfoort Fietst’ vastgesteld. Een van de maatregelen hieruit is het bevorderen van de fiets als voor- en natransport in combinatie met de trein. Dat is de reden geweest om te kiezen voor een goede parkeervoorziening voor de fietsen van treinreizigers. Een fietsenkelder met een capaciteit van 5.200 fietsen die vanaf het Stationsplein met rolbanden en vanaf Kersenbaan/Smallepad goed toegankelijk is.

Door de fietsen van het plein te halen, ontstaat er letterlijk en figuurlijk ruimte om plannen te maken voor de inrichting van het stationsplein en omgeving. In sessies met de in het gebied betrokken bedrijven en bewoners is sinds 2016 gewerkt aan een visie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het creëren van ruimte. In de route naar het station toe wordt in de visie voorgesteld om bus- en autoverkeer op dezelfde rijstrook te laten rijden. Dit geeft ruimte voor bredere stoepen en terrassen, groen en water. En met name veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Meer voorzieningen op de begane grond van de gebouwen zorgen voor een aantrekkelijke route tussen station en binnenstad. Een omgeving die voor zowel bezoekers, reizigers, werkenden en bewoners aantrekkelijk is.

Wethouder Hans Buijtelaar: ‘De visie is een punt op de horizon. Een beeld dat we nu verder gaan uitwerken. We gaan dat op dezelfde manier doen als bij de totstandkoming ervan, namelijk in gesprek met alle belanghebbenden. Ik heb er vertrouwen in dat we daar met elkaar uitkomen.‘

Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de fietsenkelder worden aanbesteed. De verwachting is dat de bouw dan in 2020 kan beginnen.

Na een akkoord voor de visie wordt deze verder uitgewerkt. Het detailplan zal aan de gemeenteraad voor akkoord worden voorgelegd.

Bron: gemeente Amersfoort