Stadsgesprek over toekomst Amersfoort

Binnenstad van Amersfoort gezien vanaf de stadsring ter hoogte van Kleine Haag. © 1 juni 2017 Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

Foto: Gemeente Amersfoort

Op woensdagavond 20 november organiseert de gemeente Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van Amersfoort in de Sint Joriskerk op de Hof. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur op een moment dat u het beste uitkomt.

In de Sint Joriskerk kunt u op deze avond de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van de stad bekijken. Er zijn acht thema’s: wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, duurzame stad, groen en openbare ruimte, landelijk gebied en identiteit. Bij ieder thema kunt u met de gemeente in gesprek gaan. U kunt ook uw reactie geven op de vraagstukken.

Op basis van interviews en bijeenkomsten met inwoners en andere belanghebbenden, bestaand beleid en ontwikkelingen zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van de stad in beeld gebracht. We zijn benieuwd of u zich als inwoner of belanghebbende in deze vraagstukken herkent en of u misschien nog iets mist daarin.

Omgevingsvisie

Komend jaar gaan we op basis van de vraagstukken een Omgevingsvisie maken. Dit is een plan waarin staat hoe de stad zich tot 2030 kan ontwikkelen. De afgelopen periode is bekeken welke vraagstukken er speelden en waarop de Omgevingsvisie een antwoord moet gaan geven. Na het verwerken van de reacties uit het stadsgesprek met u en anderen, legt het college van burgemeester en wethouders de vraagstukken voor aan de gemeenteraad. Met daarbij een voorstel voor de vervolgstappen om tot de Omgevingsvisie te komen.

Aanmelden stadsgesprek

Bent u van plan naar het stadsgesprek te komen, meldt u dan aan via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. U kunt 20 november tussen 19.00 en 21.00 uur komen binnenlopen wanneer u dat wilt. De ingang van de Sint Joriskerk vindt u aan de kant van de Hof.

Bron: gemeente Amersfoort