Gevolgen stikstofuitspraak Raad van State lijken mee te vallen voor Amersfoort

Foto: Gemeente Amersfoort

De gevolgen van de stikstofproblematiek voor woningbouwprojecten in Amersfoort lijken mee te vallen. Dat is de eerste conclusie uit onderzoek in opdracht van gemeente Amersfoort.

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een uitspraak over de Nederlandse aanpak om stikstofuitstoot terug te dringen. De uitspraak heeft landelijk grote gevolgen voor onder andere bouw- en verkeersactiviteiten die leiden tot een stikstoftoename in beschermde natuurgebieden. Daarom moeten nu per activiteit de gevolgen van de stikstofuitstoot voor nabijgelegen gevoelige natuurgebieden worden onderzocht.

Om de gevolgen van stikstofuitspraak van de Raad van State voor Amersfoort te onderzoeken, richtte de gemeente de taskforce stikstof op. De eerste resultaten van het onderzoek stemmen positief.

Geen vergunningen uitgesteld of geweigerd

Tot nu toe heeft de gemeente Amersfoort geen omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) hoeven uitstellen of weigeren. Het proces van het verlenen van natuurvergunningen door de provincie heeft wel tijdelijk stilgelegen, maar die maatregel trof geen projecten in Amersfoort.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat woningbouwprojecten in Amersfoort tot 70 woningen geen stikstoftoename veroorzaken in beschermde natuurgebieden in de buurt van Amersfoort. Voor deze projecten vormt stikstof naar verwachting geen belemmering. Voor grotere bouw- en verkeersprojecten is eerst onderzoek naar de stikstofeffecten nodig. Uit die onderzoeken moet blijken of het plan door kan gaan, of dat er maatregelen moeten worden getroffen om de stikstofuitstoot te beperken.

De definitieve resultaten worden later dit jaar verwacht. Dan weet de taskforce stikstof ook definitief wat de uitkomsten betekenen voor de voortgang van projecten tot 70 woningen en de grotere projecten die in Amersfoort staan gepland.

Bron: gemeente Amersfoort