Gemeentesecretaris Herke Elbers verlaat gemeente Amersfoort

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Gemeentesecretaris Herke Elbers gaat na een periode van bijna zes jaar gemeente Amersfoort verlaten. Ze start per 1 januari 2020 als algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming.

In haar tijd als gemeentesecretaris is de gemeentelijke organisatie, na een turbulente periode van wisselingen van colleges en gemeentesecretarissen, in rustiger vaarwater terechtgekomen. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling naar een slagvaardige en wendbare organisatie.

Burgemeester Lucas Bolsius over het vertrek van de gemeentesecretaris en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders: ‘Herke is een verbinder en weet mensen en partijen bij elkaar te brengen. Ze is een aanpakker en volhouder. Zakelijk maar altijd met oog voor de menselijke maat. Zij heeft veel betekend voor het college, de ambtelijke organisatie en verschillende partners zoals de Veiligheidsregio en de Vereniging voor Gemeentesecretarissen. Ik heb altijd erg prettig met haar samengewerkt. Het college van burgemeester en wethouders vindt het vertrek van haar uiteraard erg jammer, maar gunt haar deze mooie kans waarmee ze een bijdrage kan leveren aan de verdere transformatie in het jeugddomein.’

Herke Elbers: ‘We hebben afgelopen jaren in Amersfoort met elkaar – college, ambtelijke organisatie en partners en bewoners in de stad – hard gewerkt om deze mooie stad verder te ontwikkelen. Ontwikkelingen die de komende jaren verder worden doorgezet. Ik vind Amersfoort echt een prachtige stad. Een stad die groeit en waar het bruist van enthousiaste mensen en partijen met ideeën. Een stad met een ambitieus bestuur en een regio waar nog veel kansen liggen. Ik gun Amersfoort en de regio, dat al die ambities waargemaakt worden. Ik ben er trots op dat ik met verschillende colleges en alle medewerkers voor en samen met de stad heb mogen werken.’

Het college van burgemeester en wethouders buigt zich de komende tijd over de opvolging.

Bron: gemeente Amersfoort