Toekomst stadhuis: beste papieren voor Trapezium

Mogelijke nieuwbouwlocatie stadhuis Trapezium
Foto: Gemeente Amersfoort

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie (bij rotonde de Nieuwe Poort). Volgens het college sluit deze locatie het beste aan op de adviezen, voorkeuren en wensen uit de raad en de stad.

Uit onderzoek blijkt dat in de stad meer draagvlak is voor een nieuw stadhuis op het Trapezium dan op andere locaties. Ook geven experts aan dat deze locatie stedenbouwkundig en technisch de beste mogelijkheden biedt.

Wethouder Stadhuis Willem-Jan Stegeman: “Een stadhuis is een belangrijk openbaar gebouw voor onze inwoners. Het moet daarom op een logische plek liggen in de stad. Goed bereikbaar en goed zichtbaar. Nieuwbouw op het Trapezium biedt de kans om met inwoners en raad een Huis van de Stad te realiseren dat past bij Amersfoort. En zo’n aansprekend gebouw op een prominente locatie als het Trapezium kan vanaf die plek een prachtige entree tot de stad zijn.”

Trapezium en ontwikkeling gebied Nieuwe Poort

Door de ontwikkeling van het Eemplein en de Nieuwe Stad is het centrum al succesvol uitgebreid naar de andere kant van het spoor. Een nieuw stadhuis bij het Eemplein kan als openbaar gebouw een positieve impuls geven aan de bestaande dynamiek van wonen, werken en recreëren rond de Nieuwe Poort. Nieuwbouw op het Trapezium sluit goed aan bij de ontwikkelplannen voor het grotere gebied Langs Eem en Spoor. Ook zijn de mogelijkheden om binnen het bestemmingsplan een goed stadhuis te bouwen op deze locatie beter dan bij de andere locaties.

Geen renovatie maar nieuwbouw

Het bestaande stadhuis voldoet niet meer aan de gebruikswensen, heeft sterk verouderde installaties en is verre van energiezuinig. De stookkosten zijn hoog. Eerder werd een besluit tot renovatie genomen maar toen er in 2018 meer asbest werd aangetroffen dan verwacht, bleek renovatie veel duurder te worden. Dit zorgde voor een heroverweging van de eerder geplande renovatie.

Het afgelopen jaar is de toekomst van het stadhuis opnieuw onderzocht in overleg met de raad en met de inbreng van veel inwoners. Verschillende varianten zijn vergeleken en zijn zorgvuldig afgewogen. In een peiling voor de zomer sprak de raad zich in meerderheid uit voor nieuwbouw. Nieuwbouw past namelijk binnen het huisvestingsbudget en biedt de mogelijkheid voor een volledig energieneutraal stadhuis volgens de eisen van deze tijd.

Bespreking in de gemeenteraad

Het college heeft het voorstel op 16 oktober aangeboden aan de gemeenteraad. Op dinsdag 29 oktober 2019 wordt het voorstel in de raad besproken.

Meer informatie

De ontwikkelingen over de toekomst van het stadhuis zijn te volgen via www.amersfoort.nl/stadhuis.

Bron: gemeente Amersfoort