Tijdelijke sluiting drugspand Schutspatroon

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Dankzij een tip heeft de politie op 23 augustus jl. een inval gedaan in een woning aan de Schutspatroon. Hierbij is ruim 19 kilo softdrugs, 3 illegale wapens (2 vuurwapens met bijbehorende munitie en 1 taser) en contant geld in beslag genomen. Burgemeester Bolsius heeft vrijdag 11 oktober de woning voor een periode van drie maanden gesloten.

Criminele activiteiten in een woonwijk zijn onacceptabel

De woning aan De Schutspatroon bevindt zich in een appartementencomplex, in een wijk met meerdere appartementencomplexen, en in een wijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. Drugshandel is een vorm van ondermijnende criminaliteit en is onacceptabel. Met de tijdelijke sluiting wordt de openbare orde en veiligheid van de directe woon- en leefomgeving hersteld en stoppen we de criminele activiteiten die in deze woning plaatsvonden.

Signaleer en meld!

Signalen van buurtbewoners zijn bij de aanpak van criminele activiteiten zeer belangrijk. U kent de buurt het beste en u heeft snel in de gaten of iets verdacht is. In dit geval was een tip aanleiding voor de politie om een inval te doen. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het bij de politie. Bel 112 als elke seconde telt en bij geen spoed 0900-8844. Anoniem doorgeven kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

De overheid treedt gezamenlijk op tegen ondermijnende criminaliteit. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de gemeente Amersfoort werken hierbij nauw samen. Ze delen kennis en informatie. Zo brengt ze netwerken in kaart en kunnen ze georganiseerde criminaliteit stoppen of dwarsbomen.

Bron: gemeente Amersfoort