Burgemeester bezoekt 60-jarig bruidspaar Smelik-Laning

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Op zondag 15 september zijn de heer en mevrouw Smelik-Laning 60 jaar getrouwd. Burgemeester Lucas Bolsius bracht het bruidspaar op dinsdag 17 september een felicitatiebezoek.

Het bruidspaar leerde elkaar in 1952 kennen in Groningen, waar zij toen beiden woonden. De bruid is er geboren. Na de HBS was zij vele jaren medisch secretaresse in het Academisch Ziekenhuis. De bruidegom is in Den Haag geboren en kwam in Groningen te wonen toen zijn vader daar predikant was. Ook hij ging theologie studeren met de bedoeling dominee te worden.

In december 1954 hebben zij zich verloofd en in september 1959 zijn ze getrouwd.

Door het werk van de heer Smelik als predikant heeft het gezin op verschillende plaatsen gewoond. Ze begonnen in Sleeuwijk (gemeente Werkendam) en daarna in Rotterdam. In 1974 werd ds Smelik uitgezonden als krijgsmachtpredikant. Hij diende bij de parate troepen van de 1e Divisie ‘7 december’. Het gezin verhuisde hiervoor naar Eindhoven. Daarna werd hij geplaatst in het Militair Hospitaal in Utrecht en het Militair Revalidatiecentrum in Doorn, wat een verhuizing naar Nieuwegein betekende.

Het echtpaar deed het pastorale werk zoveel mogelijk samen, ook later, na de pensionering, toen zij als domineesechtpaar werkten in Nederlandse kerkelijke gemeentes in Spanje.

Sinds 2008 woont het echtpaar in Amersfoort.

Uit het huwelijk zijn vijf kinderen geboren: drie zonen en twee dochters. Het werk in het gezin kwam vooral op de schouders van mevrouw Smelik te liggen, doordat haar man door zijn beroep veel van huis was.

De familie werd uitgebreid met veertien kleinkinderen.

In 2012 ontving de heer Smelik een Koninklijke Onderscheiding.

Het bruidspaar heeft het jubileum gevierd in de kring van hun familie.

Reacties