Alle nieuwbouw energieneutraal en op termijn energieleverend

Zonnepanelen op het dak van meneer Jacobus
Foto: De Alliantie

Alle nieuw te bouwen woningen worden energieneutraal en in de toekomst zelfs energieleverend gebouwd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het hergebruik van materialen en het gebruik van ecologische materialen.

Vooruitlopend op landelijke regelgeving gaat het Amersfoortse college een aangescherpte werkwijze invoeren om dit mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om normen vast te leggen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van experimenten onder de crisis- en herstelwet. Zo kan bijvoorbeeld een lagere norm worden vastgelegd voor milieubelasting door materialen die in een gebouw worden toegepast.

Energieneutraal bouwen

De Raad heeft in het deelakkoord Duurzaamheid aangegeven dat energieneutrale nieuwbouw en circulair bouwen met ecologische materialen de norm zijn voor nieuwbouw in de gemeente Amersfoort. Dit is ook vastgelegd in de Warmtevisie en het Deltaplan wonen.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Gelukkig zijn er al een aantal bouwers volop bezig met energieneutrale concepten. Wij willen meer bouwers zover krijgen datzelfde te doen. En we zullen hen daarmee ook ondersteunen.’

Scherpere eisen

Niet alleen Amersfoort, maar ook het Rijk scherpt de energie- en milieuprestaties verder aan. Dit geldt ook voor het stellen van eisen aan circulariteit. Per 1 juli 2020 komt de eerste aanpassing er aan door middel van de invoering van de BENG (bijna energieneutraal gebouw). Daarnaast krijgen gemeenten per 1 januari 2021 met de invoering van de Omgevingswet de mogelijkheid om normen verder aan te scherpen.

Wethouder milieu en grondstoffenbeleid Fatma Koser Kaya: ‘Ik vind het hergebruik van materialen belangrijk omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn. Dat is waarom ook in de bouw duurzamer gebouwd moet worden’.

Gemeente ondersteunt

In de huidige markt zijn er een aantal goede voorbeelden. Toch gaat het bij de ontwikkeling van projecten niet altijd vanzelf; de praktijk is weerbarstig. Daarom wordt een integrale aanpak en werkwijze ingevoerd gericht op de ondersteuning van de bouwer. Van de bouwer wordt gevraagd om in elke fase van het project aan te geven hoe de norm van energieneutraal en waar mogelijk energieleverend bereikt kan worden. De gemeente wil partijen ondersteunen door mee te denken en waar nodig expertise in te brengen.