Cultuurplan geeft prioriteiten voor komende jaren

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

In het Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 “Duurzaam, Dynamisch en Doen” staan de prioriteiten voor de komende jaren om er voor te zorgen dat het Amersfoortse cultuuraanbod past bij de groei van de stad. Tot en met 2020 gaat het om verstevigen van de grote culturele instellingen in Amersfoort, en daarnaast onder meer het versterken van cultuureducatie, profileren van culturele evenementen, makers & talent en het culturele regioprofiel. Het Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 wordt na de zomer door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

In het Cultuurplan staan naast de prioriteiten voor de komende twee jaren ook die voor de middellange en lange termijn. In de komende jaren moeten kunst en cultuur, inclusief de voorzieningen en het aanbod, meegroeien met de stad. Dit vraagt een meerjarige inzet. Voor de middellange termijn (tot en met 2022) gaat het ook om de profilering van Amersfoort en de versterking van de dynamiek in de stad en het culturele klimaat. Voor de lange termijn gaat het bijvoorbeeld om het toewerken naar een plek voor gecombineerd cultuuraanbod.

Wethouder Fatma Koşer Kaya: ‘Cultuur is van onmisbare waarde voor de samenleving. En Amersfoort heeft ontzettend veel te bieden op cultureel gebied. De vele cultuurmakers en organisaties geven ons culturele klimaat vorm. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het aanbod blijft passen bij de groei van de stad. Daarom blijven we volop samen met de stad en het culturele veld werken aan de vele andere ambities. De gemeente is daarbij vooral faciliterend en stimulerend.’

Na vaststelling van de prioriteiten door de gemeenteraad worden deze samen met de partners in de stad uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 2019-2022. Naar verwachting is de Uitvoeringsagenda aan het eind van dit jaar klaar.

Bron: gemeente Amersfoort