Onderzoek fietsenkelder onder de Hof

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Parkeren van fietsen in de binnenstad moet structureel beter georganiseerd worden. Het college gaat daarom de mogelijkheid onderzoeken of een fietsenkelder onder de Hof daar aan kan bijdragen. Dat, en meer acties, staan in het gisteren vastgestelde Uitvoeringsplan Fietsplan 2019-2022.

Wethouder Hans Buijtelaar (mobiliteit): “We zien dat mensen graag de fiets pakken naar de binnenstad en daarom moeten we het fietsparkeren goed regelen, voor de fietser, maar ook om te zorgen dat de binnenstad goed toegankelijk blijft. Het gebied rond de Hof trekt veel fietsers vanwege winkels, horeca en markt en daarom gaan we onderzoeken of een nieuwe stalling daar uitkomst kan bieden. Ook voor andere plekken in de binnenstad en Eemplein gaan we kijken naar structurele oplossingen.

Park en Bike

Het college stelt voor om met ‘Park en Bike’ voorzieningen aan de rand van stad te werken. Het college wil aan de slag om de opties hiervoor inzichtelijk te maken. Het Uitvoeringsplan Fietsplan 2019-2022 beschrijft veel nieuwe acties om het fietsen in Amersfoort aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Verkeerslichten worden beter afgesteld, onveilige locaties aangepakt en kruispunten verbeterd. Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren en oudere fietsers.

Vanaf 2016 zet Amersfoort zich met het Fietsplan Amersfoort Fietst actief in om een leefbare, gezonde, en bereikbare stad te creëren. Doel is om het fietsgebruik in de stad tot 2030 met 25% te laten groeien.

Bron: gemeente Amersfoort