Toekomst stadhuis: onderzoek verschillende varianten afgerond

Foto: Gemeente Amersfoort

Het onderzoek naar vijf verschillende varianten voor een toekomstig stadhuis is gereed en raadsleden wordt op 2 juli gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor één van de varianten. Renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw op drie andere locaties zijn met elkaar vergeleken. De uitkomsten van deze variantenstudie vormen de basis voor een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis. Het onderzoeksrapport is op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Stadhuis Willem-Jan Stegeman: “Ik ben blij dat we meerdere varianten voor een toekomstig stadhuis kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Uiteraard heeft iedere variant zijn voor- en nadelen, maar allemaal zijn ze financieel haalbaar. Dat geeft de raad de mogelijkheid om inhoudelijk af te wegen, wat de beste keuze is voor de stad.”

Variantenstudie

In opdracht van de gemeenteraad zijn vijf varianten bestudeerd om een weloverwogen keuze over de toekomst van het stadhuis te ondersteunen. Een sobere renovatie en een aardgasvrije renovatie van het huidige stadhuis en energie-neutrale nieuwbouw op het Trapeziumterrein (terrein bij rotonde De Nieuwe Poort), de voormalige Rechtbanklocatie (tegenover Amersfoort CS) en de Wagenwerkplaats-Oost. De varianten zijn beoordeeld en onderling vergeleken op financiële aspecten, gebouweigenschappen (zoals duurzaamheid, onderhoudsbehoefte en toegankelijkheid) en locatie-eigenschappen waaronder de inpasbaarheid in de omgeving en de bereikbaarheid. Ook zijn de reacties van omwonenden en belanghebbenden uit de stad en het advies van de Ondernemingsraad meegenomen.

Uitkomsten

Alle vijf de varianten zijn financieel haalbaar. Uit de variantenstudie blijkt ook dat het oorspronkelijke sobere renovatieplan geen reële optie meer is omdat dit niet past bij de duurzaamheidsopgave. Verder blijkt dat nieuwbouw qua gebouweigenschappen, duurzaamheid (CO2-footprint) en financiële risico’s en bijsturing beter en minder risicovol is dan renovatie. Bij de nieuwbouwlocaties blijkt er weinig verschil in bereikbaarheid te zijn. Dat geldt ook voor de extra verkeersdruk op de Nieuwe Poort, die blijkt marginaal. Uit de adviezen blijkt inpassing op de Rechtbanklocatie zowel verkeerstechnisch als stedenbouwkundig moeilijker en ook risicovoller dan op de andere locaties. De stadsbouwmeester noemt de locatie Trapezium kansrijker voor een Stadhuis dan de Wagenwerkplaats-Oost.

Noodzaak nieuw stadhuis

Het huidige stadhuis is verre van energiezuinig, heeft sterk verouderde installaties en voldoet niet meer aan de huidige gebruikswensen. De gemeente wil één goed gebouw; gastvrij en goed toegankelijk voor alle inwoners. Daarom wordt er gekeken naar renovatie of nieuwbouw. Bespreking in de gemeenteraad Op 2 juli bespreken het college van B&W en de gemeenteraad de resultaten van de variantenstudie. In een peiling wordt de Raad gevraagd welke variant de voorkeur heeft. Na de peiling van dinsdag 2 juli zal het college de voorkeursvariant waarvoor het breedste draagvlak blijkt, na de zomer ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Daarna wordt er gestart met de uitwerking van de voorkeursvariant.

Meer informatie

De ontwikkelingen over de toekomst van het stadhuis zijn te volgen via www.amersfoort.nl/stadhuis. Daar is ook het onderzoeksrapport van de variantenstudie en de peiling te vinden.

Bron: gemeente Amersfoort

'
image
33245
Het onderzoek naar vijf verschillende varianten voor een toekomstig stadhuis is gereed en raadsleden wordt
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/33245/toekomst-stadhuis-onderzoek-verschillende-varianten-afgerond/
2019-06-19T12:33:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2017/12/21183303/3795_fullimage_stadhuisplein.jpg
Gemeente, Nieuws