Inloopbijeenkomst autoluwe binnenstad

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Op donderdag 18 april 2019 is er in het Stadhuis een inloopbijeenkomst over de autoluwe binnenstad. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 20.30 uur, op een voor u geschikt moment.

De gemeente Amersfoort wil een gezonde en leefbare binnenstad waar het voor iedereen prettig verblijven is. Om dit mogelijk te maken wil ze het niet-noodzakelijke (sluip)verkeer weren uit het centrum (autoluw), onderzoekt ze hoe de stadsdistributie beter kan en gaat ze aan de slag voor fietsvoorzieningen. De gemeente laat u tijdens de inloop zien hoe  de binnenstad autoluw gemaakt gaat worden door kentekenregistratie.

Ontheffing

Gemeente Amersfoort weert straks het doorgaand verkeer in de binnenstad door deze alleen toegankelijk te maken voor binnenstadbewoners. Bewoners met een parkeervergunning of een privéparkeerplaats in de binnenstad krijgen een ontheffing. Ook ondernemers in de binnenstad krijgen een ontheffing. Op de Weverssingel en op de Bloemendalsestraat worden camera’s geplaatst die de kentekens registreren. Voor autobezitters die geen ontheffing hebben, is de binnenstad niet toegankelijk. Bezoekers, ook die voor de bewoners, kunnen terecht in de parkeergarages. Met een dagontheffing blijft de binnenstad toegankelijk voor bedrijven die ter plaatse hun werkzaamheden moeten uitvoeren, zoals verhuizers en aannemers.

Met de voorgestelde keuzes verdwijnt de mogelijkheid om als bezoeker binnen het autoluwe gebied te parkeren. De huidige betaald parkeerplekken daar zullen verdwijnen. Men kan van de omliggende parkeergarages gebruik maken. Het aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders blijft hetzelfde. Wel worden sommige plekken vrijgehouden voor het aanzien van de historische binnenstad.

Op www.amersfoort.nl/autoluwebinnenstad vindt u meer informatie, zoals diverse overzichten van het gebied, de voorgestelde regimes en een vraag- en antwoordlijst. De gemeente hoort op de inloopavond graag uw reactie om de plannen nog beter te maken. Daarna legt de gemeente het plan met uw reacties voor aan de gemeenteraad. Over de plannen voor verbetering van de stadsdistributie en de fietsvoorzieningen wordt u later geïnformeerd.

Bron: gemeente Amersfoort